q-zorg-cultuurfoto-sio99-64-kopie-v2-1440-x-700

Kwaliteit en veiligheid

Inzetten op kwaliteit en veiligheid draagt bij aan het leveren van zorg, die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt/cliënt. Wij geloven dat je het verschil maakt als je investeert in een lerende organisatie. Met aandacht voor de cultuur, menselijke verbindingen en zaken die echt waarde toevoegen. 

De begrippen kwaliteit en veiligheid zijn in ontwikkeling: het is complex en context afhankelijk. Voor iedere zorgvrager hebben deze begrippen een andere betekenis. Dat vraagt van zorgprofessionals om de zorgvrager in zijn context te zien en op basis daarvan passende zorg te bieden. Adviseurs kwaliteit en veiligheid worden gevraagd processen toekomstgericht in te richten. En alleen in te zetten op wat echt van toegevoegde waarde is. Naast klassieke kwaliteitsinstrumenten vraagt dit om een vernieuwingsslag vanuit de Safety II beweging. Om zo meer te leren van de dagelijkse praktijk. 

Calamiteitenonderzoek

icon-business

Het onderzoek naar een onverwachte ernstige gebeurtenis is slagvaardig en vanuit een brede blik onderzocht. En binnen de gestelde termijn afgerond. 

Realiseren kwaliteitskaders en standaarden

icon-business

Landelijke kaders geven richting aan zorgorganisaties voor kwalitatief goede zorg. Uitgevoerd door kundige zorgprofessionals. 

Samen beslissen

icon-business

Organisaties en zorgprofessionals hebben handvatten om met Samen Beslissen aan de slag te gaan. Zodat zij in staat zijn passende zorg te bieden. 

Leren en verbeteren

icon-business

Zorgprofessionals en overige betrokkenen zijn in staat om aan de hand van kwaliteitsinstrumenten te leren en te verbeteren. 

Het echte gesprek

icon-business

Ruimte om het gesprek te voeren over ernstige gebeurtenissen. Zodat medewerkers weer naar elkaar luisteren en gedachten en gevoelens durven te delen. 

Doorontwikkeling KMS

icon-business

Een ontwikkelt en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dat bijdraagt aan jullie kwaliteitsambities. 

 

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: