samenwerken_nienke_defintief

Samenwerken in de regio

Een sterke samenwerking binnen de regio draagt bij aan verbeterde patiëntenzorg, efficiënter gebruik van middelen en een betere toegankelijkheid. Wij zetten in op de behoeften van patiënten/cliënten en de gemeenschap als geheel om tot passende zorg in de regio te komen. 

De transformatieopgave en de druk op de arbeidsmarkt waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd, gaat verder dan individuele organisaties. Zorgorganisaties en sociale domeinpartijen zetten daarom in op regionale samenwerking en netwerkzorg. Van verpleging en verzorging tot aan huisarts en ziekenhuis. Iedereen speelt een belangrijke rol in deze transformatie naar gezondheid. Maar samenwerken brengt ook vraagstukken en onzekerheden met zich mee. Voor zowel zorgprofessionals als zorgaanbieders. Onze adviseurs ondersteunen je graag bij al jouw vraagstukken.

Passende governance

icon-business

Een juiste inrichting van de regio zorgt voor juiste randvoorwaarden voor verdere samenwerking.  

Versterken samenwerking

icon-business

Een stevige samenwerking in de regio maakt dat ook moeilijke keuzes met elkaar gemaakt kunnen worden.  

Herinrichting cruciale zorg

icon-business

Goede herinrichting draagt bij aan het borgen van toegankelijkheid van de zorg in de regio.  

Samenwerken aan gezondheid

icon-business

Onze aanpak ontwikkeld op basis van Population Health Mangement én Transitiemanagement biedt een gestructureerde aanpak. om samen te kunnen werken aan passende zorg en gezondheid.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: