Administratieve lasten verminderen door Robotic Process Automation

De administratieve lasten in de zorg zijn nog steeds immens. Dat gaat ten koste van werkplezier en capaciteit. Q-Consult Zorg en Tacstone Technology zien mogelijkheden om hier concreet iets aan te doen met Robotic Process Automation (RPA) in de zorg. Daarom bundelen zij nu de krachten om zorgorganisaties bij zowel de ontwikkeling als de implementatie van RPA te ondersteunen. Tacstone Technology brengt de technische kennis van RPA mee en Q-Consult Zorg heeft expertise op het gebied van zorgprocessen, wet- en regelgeving en project- en programmamanagement bij zorgorganisaties in verschillende domeinen. We spreken Joost Zuurbier, partner van Q-Consult Zorg, en Mark de Poorter, partner van Tacstone Technology, over de samenwerking en hoe deze aansluit bij de uitdagingen en behoeften van zorginstellingen.

Waarom deze samenwerking en waarom nú?

Mark: “De uitdagingen in de zorg zijn groot. Deze zijn inmiddels voldoende bekend. Het gaat om het vergroten van het werkplezier en tegelijkertijd het vergroten van de inzetbare capaciteit. Wij kunnen een aantoonbare en substantiële administratieve lastendruk verminderen via het ontwikkelen en implementeren van softwarerobots. Bij Tacstone Technology beheersen wij deze technologie als geen ander; onze medewerkers zijn zonder uitzondering hoogopgeleid, UiPath gecertificeerd en ze worden continu bijgeschoold. Wij hebben al tientallen (zorg-)organisaties, zowel cure als care, kunnen helpen met het toepassen van RPA en zien nog heel veel mogelijkheden voor de zorgmarkt. De samenwerking met Q-Consult Zorg kan ons helpen om nog beter aan te sluiten bij de uitdagingen van de zorginstellingen, zodat er zoveel mogelijk toegevoegde waarde wordt gecreëerd.”

Joost: “Als adviesbureau volledig gespecialiseerd in de zorg staan wij midden in ontwikkelingen en ervaren wij van dichtbij hoe groot de administratieve lasten zijn en waar dat aan ligt. RPA begint als oplossing steeds meer een plek te krijgen in de zorgsector. Wij zien grote kansen voor RPA om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en hierdoor ruimte te creëren voor complexere werkzaamheden en meer aandacht voor de cliënt/patiënt. Door onze uitgebreide kennis van zorg- en administratieve processen, de werking van EPD’s/ECD’s, wet- en regelgeving en ervaring met project-, programma- en verandermanagement, kunnen wij zorgorganisaties goed ondersteunen bij het implementeren van RPA. Hierbij zorgen we ervoor dat de softwarerobot aansluit op de zorgprocessen en goed wordt geborgd in de organisatie. Door de samenwerking met Tacstone Technology, kunnen wij zorgorganisaties ondersteunen bij alles wat komt kijken bij de implementatie van RPA en zijn we een stevige expertisepartner voor zorgorganisaties.”

Wat kan RPA opleveren voor zorgorganisaties?

Mark: “Met RPA kunnen (repetitieve) werkzaamheden worden geautomatiseerd door een softwarerobot te programmeren om handelingen uit te voeren binnen applicaties. Het programmeren hoeft niet heel ingewikkeld te zijn: als jij de stappen aan een nieuwe collega kan uitleggen, dan kunnen wij dat ook leren aan een softwarerobot. Een softwarerobot kan in heel veel applicaties bijspringen en (vooral) het tijdrovende en repeterende werk overnemen.

Joost: “Precies. En dat leidt tot administratieve lastenvermindering door het optimaliseren van werkprocessen en het uit handen nemen van administratieve taken. Dit zorgt onder andere voor een verminderde werkdruk, meer aandacht voor de patiënt/cliënt en een vergroting van de kwaliteit van zorg. Om die redenen zien wij ook de toegevoegde waarde van RPA om de doelstellingen van het IZA te realiseren. Namelijk, als middel om een goede werkomgeving voor zorgprofessionals en meer waarde voor de patiënt te creëren.”

Wat zijn de ervaringen van huidige klanten?

Joost: “Wij merken dat de zorg snakt naar administratieve lastenvermindering, zowel voor de zorgverleners als voor de ondersteunende diensten. Administratieve lasten komen gedeeltelijk voort uit de kwaliteitseisen en controles waaraan moet worden voldaan. Soms verhinderen systemen zelfs het efficiënt uitvoeren van werkzaamheden, waardoor er meer administratieve handelingen nodig zijn. In het sociaal domein genereren de grote verschillen in de contractering en de verantwoording ook enorme administratieve lasten. Klanten zien de toegevoegde waarde van RPA vooral bij de in- en uitschrijving van patiënten/cliënten, facturatieprocessen en de verantwoordingscontroles die uitgevoerd moeten worden.”

Mark: “Wij hebben allerlei verschillende soorten zorgorganisaties kunnen ondersteunen met de inzet van RPA. Een goed voorbeeld is een casus waarbij de robot verwijsbrieven uitleest en de relevante informatie overtypt in het elektronisch cliënten dossier (ECD), om zo de cliënt in te schrijven. Hiernaast worden er ook controles uitgevoerd door de robot op onder andere de verwijzer- en verzekeringsgegevens.”

De impact van RPA op de administratieve lastenvermindering is dus enorm en kan in diverse zorgorganisaties worden toegepast. Dit zorgt niet alleen voor een prettigere werkomgeving voor zorgmedewerkers, maar het geeft ze ook voor meer tijd en aandacht voor patiënten/cliënten en complexe werkzaamheden. Zo houden we het kloppend hart van de zorg gezond.

 

Ben je benieuwd wat RPA voor jouw zorgorganisatie kan betekenen?

We gaan graag het gesprek aan over de inzet van RPA voor een betere werkomgeving en vermindering van administratieve lasten. Neem contact op met Joost Zuurbier of Bart Gerards, of via ons contactformulier. Voor meer informatie over IZA, houd je deze pagina in de gaten!