Capaciteit & Personeel

Capaciteit & Personeel

Overal in de zorg is er de uitdaging om personeel en overige capaciteiten, onder andere apparatuur, bedden en ruimtes, zo goed mogelijk beschikbaar te stellen voor een optimale zorgverlening. De zorgvraag stijgt en het aanbod daalt, de middelen zijn schaars en de wens tot productiviteit en efficiency is hoog. Continu zoeken organisaties naar de balans tussen kwalitatief goede en tijdige zorg passend bij de behoefte van de patiënt of cliënt en het behapbaar houden van de werkdruk voor de zorgverleners. Dit vraagt veel van een zorgorganisatie en haar managers. 

Goed (integraal) capaciteitsmanagement en goede roostering zijn cruciaal. Daarnaast spelen vragen rondom organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van personeel. Wij kunnen je ondersteunen met de inzet van ervaren consultants en trainers met expertise op integraal capaciteitsmanagement, tooling, capaciteitsberekeningen- en planning en gezond roosteren. Ook bieden wij advies, training en coaching op het gebied van teamontwikkeling, leiderschap en duurzame inzetbaarheid. 

Integraal capaciteitsmanagement

De patiënt of cliënt wil de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek ontvangen, terwijl ontwikkelingen in de maatschappij het zorgaanbod onder druk zetten. Integraal capaciteitsmanagement (ICM) zorgt voor inzicht in de beschikbare capaciteiten, geeft grip op zorgprocessen en maakt optimale afstemming van de beschikbare capaciteiten mogelijk. Wij kunnen je ondersteunen bij de implementatie van de vijf elementen en bijbehorende randvoorwaarden van integraal capaciteitsmanagement. Lees meer over integraal capaciteitsmanagement >>

Optimaliseren capaciteitsplanning

Het vertalen van productiedoelstellingen en ambities naar een goede capaciteitsplanning is voor iedere afdeling een uitdaging. Hoe sluit ik mijn capaciteit aan op de processen binnen de organisatie? Hoe kun je leidinggevenden en zorgprofessionals hier zoveel mogelijk bij betrekken? En welke data en tooling zijn hiervoor nodig? Wij trainen, ondersteunen en adviseren je hierbij. We maken inzichtelijk aan welke knoppen je kunt draaien en wat de consequenties hiervan zijn op de inrichting van de capaciteiten. Lees meer over het optimaliseren van de capaciteitsplanning >>

Slim roosteren

Een optimale personeelsplanning is van groot belang voor het leveren van goede en betrouwbare zorg. Bij het maken van roosterplanningen zit de uitdaging in het inzetten van de juiste (combinatie van) professionals op het juiste moment en de juiste plek, het inbouwen van flexibiliteit, het creëren van een gezond rooster en bovenal het verwerken van de wensen van medewerkers en de cliënt of patiënt. Waar moet een duurzaam roosterbeleid aan voldoen? Wij kunnen je helpen bij het opstellen van beleid en wij ondersteunen roosteraars bij het maken van eenduidige roosterafspraken om een optimale en flexibele personeelsinzet te bereiken. Lees meer over slim roosteren >>

Teamontwikkeling

Diversiteit is een kenmerk van succesvolle teams. Medewerkers die elkaar aanvullen op het gebied van persoonlijkheid, kennis en denkpatronen maken het team sterker en de zorg beter. Inzicht in elkaars drijfveren, verwachtingen, denkwijzen en gedragsstijlen is de eerste stap naar effectieve samenwerking. Vanuit Q-Academie begeleiden wij teams in hun ontwikkeling, passend bij hun werkwijze en doelstellingen. Lees meer over teamontwikkeling en teamcoaching >>

Leiderschap

Zowel voor (zorg)professionals als voor leidinggevenden en managers leidt effectief leiderschap tot een krachtigere rol, meer voldoening van het werk en optimale zorgverlening. Wij begeleiden (zorg)professionals graag bij het vormgeven van leiderschap binnen hun rol. Daarnaast ondersteunen we leidinggevenden en managers bij ‘allround leiderschap’, waarbij we ingaan op alle terreinen van het besturen van een organisatie(onderdeel). Lees meer over Leiderschap & Management Development >>

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn noodzakelijk voor de continuïteit van een organisatie. Duurzame inzetbaarheid speelt in elke leeftijdsgroep. Het gaat over de mate waarin je als medewerker productief, gemotiveerd en gezond wilt en kunt blijven werken. Wij ondersteunen zorgorganisaties bij het vormgeven van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid en wij coachen en begeleiden managers en HR-teams bij de implementatie en uitvoering van dit beleid. Lees meer over duurzame inzetbaarheid >>