Continu verbeteren & Procesoptimalisatie

Continu verbeteren & Procesoptimalisatie

Om kwalitatief goede en betaalbare zorg te realiseren nu en in de toekomst, is het nodig om continu kritisch te blijven kijken naar de organisatie van de zorg. Past de zorg bij de behoefte van de patiënt/cliënt? Is de zorg helder en begrijpelijk voor iedereen? Hoe kom je van verbeteridee tot verbeteractie(s) en van verbeteractie(s) tot praktisch resultaat? In de hectiek van alledag is dat een uitdaging. Wij helpen graag bij het optimaliseren van alle processen in de organisatie. 

De bedrijfsvoering verbeteren betekent meer dan alleen een instrument of methodiek uit de la halen en hiermee aan de slag gaan. Het vraagt om veranderkracht binnen de gehele organisatie. Wij stellen medewerkers in staat om veranderingen te signaleren, door te voeren en vast te houden. Alleen dan kun je continu verbeteren in je organisatie. Bij elke specifieke vraag en situatie kijken wij wat de best passende en meest effectieve (procesoptimalisatie-) methode is. Dit doen wij aan de hand van methoden en technieken zoals Lean, Zorgpaden, TOC en Six Sigma. 

Lean

Lean is een bewezen effectieve managementfilosofie die erop gericht is maximale waarde voor de klant te behalen met zo min mogelijk verspilling. Ons team is opgeleid in de Lean-filosofie en heeft ruime praktijkervaring met het begeleiden van Lean-verbeterprojecten en de implementatie van Lean-programma’s binnen ziekenhuizen, GGZ-instellingen, langdurige zorg en jeugdzorg. Wij geloven dat Lean alleen slaagt als een organisatie hier zelf mee aan de slag gaat. Daarom ligt onze focus op het begeleiden, trainen en coachen van verschillende medewerkers binnen de organisatie. Ons motto: eerst voordoen, dan samen doen, dan zelf doen! Lees meer over continue verbeteren, procesoptimalisatietrajecten en veranderkracht >>

Zorgpaden

Ziekenhuizen, GGZ-instellingen en de eerste lijn werken sinds enkele jaren met zorgpaden. Toch is er nog niet altijd eenduidigheid over wat een zorgpad nu precies is. Een checklist, een richtlijn, of het traject dat de patiënt of cliënt aflegt? Een zorgpad is een complexe interventie waarbij niet alleen het zorgpad zelf, maar ook het ontwikkelingsproces van het zorgpad veel meerwaarde biedt voor de zorgorganisatie. Bij zorgpaden staat de patiënt of cliënt centraal. De behoefte aan transmurale zorgpaden met een patiëntgerichte visie neemt toe. Wij zien zorgpaden als een methode om een bepaald doel te bereiken en niet als een doel op zich. Graag helpen wij zorgorganisaties bij het ontwikkelen, uitwerken, invoeren, analyseren en evalueren van zorgpaden. Lees meer over zorgpaden >>