Lean

Lean

Lean is een bewezen effectieve managementfilosofie die erop gericht is maximale waarde voor de klant te behalen met zo min mogelijk verspilling. Ons team is opgeleid in de Lean-filosofie en heeft ruime praktijkervaring met het begeleiden van Lean-verbeterprojecten en de implementatie van Lean-programma’s binnen ziekenhuizen, GGZ-instellingen, langdurige zorg en jeugdzorg. Wij geloven dat Lean alleen slaagt als een organisatie hier zelf mee aan de slag gaat. Daarom ligt onze focus op het begeleiden, trainen en coachen van verschillende medewerkers binnen de organisatie. Ons motto: eerst voordoen, dan samen doen, dan zelf doen!

Continu verbeteren

Lean is niet een trucje of project dat je ‘even’ doet. Het is ook geen gereedschapskist. Het is een cultuur van continu verbeteren die is ingebed in de hele organisatie. Hierbij gaat het om waarde creëren voor de patiënt/cliënt en respect hebben voor de mensen die het werk doen. Lean is ontwikkeld door en bij Toyota en is inmiddels in tal van andere bedrijfstakken toegepast, zo ook in de zorg. 
 

Procesoptimalisatietrajecten

Met Lean hebben we veel zorginstellingen kunnen begeleiden bij het toepassen van procesoptimalisatie. In verschillende sessies hebben we aandacht voor het creëren van draagvlak, het uitvoeren van waardestroomanalyses, het vertalen van deze analyses in een plan van aanpak voor implementatie en het daadwerkelijk implementeren van de verbeteringen. Om procesoptimalisatie tot een succes te maken, passen we de plan-do-check-act-cyclus toe. Hierdoor werken instellingen blijvend aan verbetering.
 

Veranderkracht

Onze ervaring leert dat het succesvol toepassen van Lean in de organisatie valt of staat bij veranderkracht: mensen in de organisatie in staat stellen en motiveren om veranderingen door te voeren en vast te houden. Alleen dán kom je tot duurzame en continue verbetering. In de hectiek van alledag is dit een uitdaging. Hoe kom je van verbeteridee tot praktisch resultaat? Hoe krijg je medewerkers mee? En hoe houd je het proces overzichtelijk? Wij helpen bij het vinden van de antwoorden op deze vragen.
 

Wat doen wij?

Als geschoold team in de Lean-filosofie passen wij bewezen en effectieve methoden toe op jouw specifieke vraag en situatie. Wij geloven dat Lean alleen slaagt als organisaties hier zelf mee aan de slag gaan. Daarom ligt onze focus op het trainen en coachen van de organisatie. Hierbij hanteren wij het principe: eerst voordoen, dan samen doen, dan zelf doen.

Heb je vragen over Lean en onze visie en aanpak? Neem dan gerust contact op met onderstaande consultants.