Robotisering

Waarom administratieve processen automatiseren met een robot?

Zorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Deze administratieve last leidt niet alleen tot veel gefrustreerde zorgmedewerkers, maar ook tot hoge kosten. Zorgmanagers en bestuurders willen daarom meer grip krijgen op deze administratieve processen. Met Robotic Process Automation (RPA) kun je jouw zorgmedewerkers enorm ontlasten bij deze werkzaamheden. Want met RPA kun je repetitieve taken automatiseren en zo werkzaamheden efficiënter uitvoeren.

Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren steeds meer Fte moeten vrijmaken voor administratieve taken, zoals patiëntendossiers bijwerken, facturering en afspraakplanning. Dit speelt vooral daar waar meerdere stakeholders betrokken zijn die informatie moeten aanleveren. Onder andere in het sociaal domein, de Ggz en de Jeugdzorg is dit enorm uit de hand gelopen. Deze administratieve taken kosten veel tijd en zijn foutgevoelig. Aanpassen van de bestaande ICT-systemen biedt meestal geen oplossing omdat dit duur is én omdat ICT-leveranciers te weinig ontwikkelcapaciteit hebben. RPA biedt dan een oplossing. Met RPA kunnen algoritmes worden ingezet om gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en te combineren voor een bestaande applicatie. Medewerkers krijgen hierdoor waardevolle tijd vrij voor meer inhoudelijke taken. Dit verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier. Overigens speelt dit niet alleen in de administratie, zoals facturering, afspraakplanning en interne controles op de bronregistratie, maar ook in het primaire zorgproces bij de behandelaren.

"Medewerkers krijgen hierdoor waardevolle tijd vrij voor meer inhoudelijke taken. Dit verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier."

Wat zegt VWS over digitalisering en robotisering?
VWS ziet ICT-ontwikkelingen als middelen om de maatschappelijke opgaven voor de zorg te vervullen. Denk daarbij aan de toepassingen van eHealth, Artificial Intelligence (AI) en robotisering. Ook in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) speelt digitalisering, waaronder robotisering, van de zorg een nadrukkelijke rol.

Meer weten?
Meer weten over waarom RPA echt een krachtig middel is voor verbeterde efficiëntie in zorginstellingen? In onze brochure verkennen we samen met onze partner Tacstone Technology hoe RPA het beste kan worden ingezet in zorginstellingen en welke voordelen het met zich meebrengt. Ook kun je meer lezen over onze implementatieaanpak. Download hieronder de brochure!

  • Download Brochure Robotisering 2023.pdf
  • Contact
    Minder administratieve rompslomp en minder kosten? Meer tijd en aandacht voor de cliënt? Met de inzet van RPA is dit alles mogelijk! Laten we een afspraak plannen om jouw vraagstuk te bespreken en te verkennen hoe wij kunnen helpen. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs Bart Gerards (06-15 96 87 42) of Joost Zuurbier (06-55 73 57 95).