Netwerkvorming en -leiderschap

Netwerkvorming en -leiderschap

Het organiseren van integrale zorg is onlosmakelijk verbonden met samenwerking in de regio en samenwerken in netwerkverbanden. Dit brengt diverse organisatorische uitdagingen met zich mee. De betrokkenen moeten goed op elkaar inspelen, grenzen van organisaties en wetgeving moeten worden doorbroken.

Hoe sterk is het netwerk? Doe de quickscan!

Wil je weten hoe sterk jouw netwerk is en verder richting geven aan de samenwerking? Onze quickscan brengt in kaart of op cliënt-, professioneel, organisatorisch en systeemniveau sprake is van segregatie, afstemming, coördinatie of integratie en aan welke randvoorwaarden is voldaan. Daarnaast krijg je inzicht in de ontwikkelmogelijkheden. Deze resultaten leveren jou praktische informatie op over de ‘sterkte’ van je netwerk en kunnen ingezet worden als 0-meting of om samenwerking te sturen en te monitoren.
 

Netwerkontwikkeling: begeleiding van (startende) lokale zorgnetwerken

Voor een stevig netwerk is een gezamenlijke visie nodig en moeten werkwijzen op elkaar zijn afgestemd. Wij helpen organisaties die willen samenwerken bij het opstellen van een gezamenlijke visie en het vinden van een structuur waarbinnen zorgprofessionals elkaar makkelijk kunnen vinden. Op basis van onze ervaring hebben wij een leerlijn netwerkontwikkeling ontworpen waarmee je met elkaar in een aantal stappen een eigen samenwerkingsverband kunt ontwerpen/versterken en borgen.
 

Versterken van netwerkzorg: implementatieondersteuning in de regio

Werkt jouw netwerk al enige tijd aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod in de wijk/regio en wil je dit verder opschalen of professionaliseren? Wij kunnen hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld e-health integraal in te zetten, informatie te delen om een gezamenlijk regiobeeld op te stellen of door de transitie te monitoren. In de regio Haarlemmermeer hebben we een lokaal netwerk begeleid. Lees meer over deze netwerkversterking >> 
 

Zelf aan de slag met regiovorming: training Netwerkzorg en Leiderschap

Liever zelf aan de slag? Wij bieden de training ‘Netwerkzorg en -leiderschap’. Je leert stapsgewijs de aanpak voor het organiseren van netwerkzorg. We bespreken relevante voorbeelden uit de praktijk en bieden handvatten hoe je hier zelf mee aan de slag kunt. Ook staan we stil bij netwerkleiderschap en de vaardigheden die nodig zijn om het zorgnetwerk succesvol op te zetten en duurzaam te versterken. 
 

Ontwikkel je vaardigheden verder met behulp van een coach!

Ben je coördinator of (project)leider in een wijksamenwerkingsverband of regionetwerk en loop je tegen uitdagingen aan die je niet volledig zelf het hoofd kunt bieden? Los of als aanvulling op een training, ontwikkel- of implementatietraject bieden wij 'Coaching on the job'. Je gaat gericht aan de slag om je vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen met behulp van een coach met ervaring in (netwerk)zorg.