Stuurinformatie in de regio Inzicht in de populatie, zorg en transitiedoelen in jouw regio

Stuurinformatie in de regio

Het aantal regionale samenwerkingsverbanden in de zorg groeit. Om tot succesvolle samenwerking te komen is stuurinformatie onmisbaar. Stuurinformatie is nodig om afspraken en doelstellingen te monitoren, om gezamenlijk te komen tot een maatschappelijke businesscase, en om samen in de regio de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. 

Stuurinformatie als bron voor de maatschappelijke businesscase

Een actueel en volledig regiobeeld geeft inzicht in de gezondheid van de populatie, de (combinatie van) aandoeningen die inwoners hebben en de zorg die geleverd wordt. Op basis van deze factoren kunnen we onderzoeken of bepaalde doelgroepen mogelijk niet de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Voor deze groepen kunnen we vervolgens transitiedoelen en -afspraken vastleggen in een maatschappelijke businesscase. Heb je interesse in het vormen van een regiobeeld voor jouw regio of wil je graag een demo zien? Neem contact met ons op!
 

Transities monitoren en succes bewijzen

Om gezamenlijk de juiste zorg op de juiste plek te leveren, kun je met je regiopartners transitiedoelen stellen en hierover afspraken maken. Maar hoe meet je het succes van deze doelen en afspraken? Hoe breng je de informatie van de afzonderlijke partijen bij elkaar? Onze transitiemonitor biedt hierbij uitkomst. Wij helpen je graag de transities binnen jouw zorgregio meetbaar te maken! Lees meer over onze transitiemonitor >>
 

Regionale business intelligence & analytics voorkomt versnippering

De belofte van data is groot, ook in de zorg. Een ‘live’ regiodashboard geeft de mogelijkheid tot regionaal capaciteitsmanagement en het vinden van verbeteringen over organisaties heen. Voor regionale samenwerkingen die reeds informatie delen, is het slim om Business Intelligence regionaal op te tuigen. Wij kunnen je hier zowel organisatorisch als technisch bij ondersteunen. Lees meer over Business Intelligence >>
 

Domein Overstijgend Scenariomodel

Het werken aan een gezonde samenleving door preventie en het inzetten van interventies wordt steeds belangrijker om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Om voor een interventie tot een financiële en maatschappelijke businesscase te komen, ontwikkelden we het Domein Overstijgend Scenariomodel (DOS). Lees meer over deze gestructureerde methode >>