Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit & Veiligheid

De beste en veilige zorg, tevreden patiënten/cliënten en zorgprofessionals mogelijk maken binnen de beschikbare middelen; dat is waar we met elkaar naar streven! Kwalitatief goede en veilige zorg bestaat enerzijds uit objectieve, meetbare zaken en anderzijds uit subjectieve ervaringen. Van elkaar leren en continu verbeteren horen hierbij. Om kwaliteit en veiligheid goed aan te vliegen, hanteren wij verschillende dimensies. Samen gaan we op zoek naar de juiste balans tussen deze dimensies, passend bij de organisatie en de doelgroepen.

Wij denken op operationeel, tactisch en strategisch niveau met je mee en kunnen ondersteunen middels bijvoorbeeld adviestrajecten, opleiding, coaching en in de vorm van interimopdrachten. 

Kwaliteit van zorg

“Wij zijn voor uitmuntende kwaliteit” is een gehoorde quote uit een zorgorganisatie. Maar wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Is kwaliteit van zorg wel te objectiveren? Of is het een begrip wat subjectief is en wordt gekleurd door de tijd waarin we leven en de mogelijkheden die er zijn? De afgelopen periode is er op verschillende plekken in het zorglandschap onderzocht hoe de zachte kant van kwaliteit, in aanvulling op de harde systemische kant, het gesprek kan worden. Ook wij buigen ons over deze vraag, en gaan hierover met elkaar én met experts uit het veld in gesprek. Lees meer over de harde en zachte kant van kwaliteit >>

Visie op kwaliteit - De Kwaliteitskeuken

Kwaliteit van zorg kenmerkte zich het laatste decennium veelal door richtlijnen, protocollen, indicatoren en toezichtkaders. Naast ‘objectief en meetbaar’ is kwaliteit van zorg echter ook subjectief en gericht op de zorgrelatie. In ons receptenboek De Kwaliteitskeuken gaan we ervan uit dat kwaliteit niet alleen in systemen en regels zit, maar juist ook in ‘de mens’. Kwaliteit ontstaat als medewerkers gebruikmaken van elkaars inzichten en oog hebben voor de beleving van de patiënt/cliënt. Het receptenboek geeft je inspiratie, tips en praktische handvatten voor een nieuwe manier van leren, verbeteren en verantwoorden op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Lees meer over De Kwaliteitskeuken >>

Patiëntparticipatie - Samen Beslissen

Van besluitvorming ‘voor’ een cliënt of patiënt maken we de transitie naar gedeelde besluitvorming ‘met’ de cliënt of patiënt. Cliënten en patiënten zijn immers als ervaringsdeskundigen belangrijke spelers in het organiseren en verbeteren van de zorg. Van de spreekkamer (samen beslissen) tot op organisatieniveau kunnen zij samen met naasten een waardevol en breder perspectief bieden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In welke mate participeren patiënten of cliënten al in jouw organisatie? In de vorm van scholing, (project)begeleiding en advies bieden wij handvatten om met patiëntparticipatie en Samen Beslissen aan de slag te gaan of juist een volgende stap te maken. Lees meer over patiëntparticipatie en Samen Beslissen >>

Interne audits

Een interne audit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering binnen een zorgorganisatie. Het zorgt voor een vergelijking van theorie en praktijk, het maakt verbeterpotentieel zichtbaar en als klap op de vuurpijl vergroot een interne audit het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers. Om een optimaal resultaat te verkrijgen is het belangrijk een auditproces goed in te richten, audits op de juiste wijze uit te voeren en passende methodieken in te zetten.

Is het inrichten van het interne auditsysteem een uitdaging? Of wil je weten hoe je een audit met succes en plezier uitvoert? Wij helpen je graag met ons uitgebreide pakket aan audit-trainingen, het vervullen van de rol als auditor of het geven van advies over de inrichting van jullie auditorganisatie.

Calamiteiten- en incidentenonderzoek

Een calamiteit of (ernstig) incident is zeer ingrijpend, niet alleen voor de patiënt of cliënt, maar ook voor familie, medewerkers, bestuur en management van de organisatie. Zorginstellingen zijn verplicht om calamiteiten en incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de Toezichthouder Wmo. Hierbij verwacht de toezichthouder dat secuur onderzoek naar de calamiteit of het incident plaatsvindt. Als extern voorzitter of onderzoeker ondersteunen wij zorgorganisaties bij calamiteitenonderzoek. Wij zorgen ervoor dat de calamiteit slagvaardig wordt onderzocht en binnen de gestelde termijn is afgerond. Ook trainen wij zorgorganisaties in PRISMA, SIRE en andere methodieken om (mogelijke) calamiteiten en incidenten te onderzoeken. Lees meer over calamiteiten- en incidentenonderzoek >>

Safety-II

Leren van de dagelijkse praktijk, leren van veilige situaties: dat is waar Safety-II over gaat. De afgelopen jaren heeft Safety-I met het leren van wat er misgaat in de organisatie een grote rol gespeeld in hoe we kijken naar veiligheid van zorg. Dit heeft de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeterd. Safety-II is geen vervanging van Safety-I; het zijn verschillende manieren van kijken naar en denken over veiligheid. Safety-I en Safety-II gaan hand in hand. In de vorm van training op Safety-II en projectmatige ondersteuning helpen we je met het toepassen en vertalen van Safety-II naar de praktijk van jouw organisatie. Lees meer over Safety-II >>

Leren en verbeteren

Binnen organisaties is gerichte aandacht en een integrale aanpak nodig om het leren en verbeteren te stimuleren en te faciliteren. Het inzetten van verbetermethodieken en -instrumenten kan hier goed bij helpen. Zo kun je op een gestructureerde wijze leren van de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. Denk bijvoorbeeld aan accreditatie, interne audits en risico-inventarisaties. Wij kunnen je helpen om in jouw organisatie het continu leren en verbeteren (verder) vorm te geven.

Interimondersteuning op afdeling kwaliteit 

Wil je slagen maken, continuïteit garanderen of kwaliteitsveranderingen doorvoeren in jouw organisatie? Wij hebben zeer ruime ervaring met interimopdrachten op het gebied van kwaliteit & veiligheid, bijvoorbeeld in de functie van kwaliteitsadviseur, (strategisch) kwaliteitsmanager en projectleider. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en vinden door onze brede ervaring aansluiting bij alle lagen van de organisatie. Of het nu gaat om een functie die al lange tijd openstaat, langdurige ziekte of zwangerschapsverlof: samen vinden we een oplossing op maat!