Calamiteiten- en incidentenonderzoek Een onafhankelijk onderzoek voor calamiteiten en incidenten

Calamiteiten- en incidentenonderzoek

Een calamiteit of (ernstig) incident in de zorg is heel ingrijpend. Niet alleen voor de patiënt of cliënt, maar ook voor de familie, de medewerkers, het bestuur en management van de organisatie. Zorginstellingen zijn verplicht om calamiteiten en incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hierbij verwacht de IGJ dat zorginstellingen een secuur onderzoek naar de calamiteit of incident uitvoert. 

Vraag onze handleiding calamiteitenonderzoek gratis aan

Bij het uitvoeren van een incidenten- of calamiteitenonderzoek zijn zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid cruciaal. Wij geloven in het delen van kennis en kunde. Daarom kun je nu gratis ons vernieuwde handboek incident- en calamiteitenonderzoek aanvragen. Vraag de handleiding calamiteitenonderzoek aan >>

Inzet externe voorzitters en onderzoekers

Onze ervaren consultants vervullen meerdere rollen voor zorginstellingen. Zij zijn inzetbaar als externe voorzitter voor onderzoekscommissies. De inzet van een externe voorzitter voor een onderzoekscommissie naar calamiteiten is verplicht gesteld door het IGJ. Daarnaast zijn onze consultants inzetbaar als externe onderzoeker voor een calamiteiten/incidentenonderzoek. De inzet van een externe voorzitter of onderzoeksteam borgt de onafhankelijkheid, objectiviteit en kwaliteit van het onderzoek. 
 

Training & coaching

Voor het uitvoeren van calamiteitenonderzoek worden er verscheidene methodieken gehanteerd. Per methode verschilt de situatie waarin deze gebruikt dienen te worden. Via onze partner Q-Academie bieden wij een breed assortiment aan trainingen op het gebied van incidenten- en calamiteitenanalyse aan. Deze trainingen worden verzorgd door onze eigen consultants met praktijkervaring op het gebied van incidenten- en calamiteitenonderzoek. Kijk hier voor een overzicht van onze trainingen.

Ook bieden wij ‘coaching on the job’ aan door middel van strippenkaarten en terugkombijeenkomsten, waarin onderzoekscommissies van zorginstellingen een beroep kunnen doen op de ervaring en expertise van onze consultants. 
 

Onderzoek naar de kwaliteit van zorg

Om te leren en te verbeteren onderzoeken we niet alleen incidenten en calamiteiten. Wanneer je een onderbuikgevoel hebt bij een bepaald team, juist veel of weinig incident meldingen hebt, meerdere klachten en/of verbetermaatregelen die tot onvoldoende resultaat leiden, kan het helpen om een onderzoek te doen naar de kwaliteit van zorg. Zo’n onderzoek geeft antwoord op jouw vragen door inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is, wat er speelt binnen een team en wat de onderliggende basisoorzaken zijn. Het onderzoek kent een methodische aanpak en middels de inzet van modellen, zoals het DRPI Model, wordt de analyse vormgegeven. Op basis van de onderliggende basisoorzaken wordt een advies gegeven om zo de kwaliteit van zorg duurzaam te verbeteren.   
 

Calamiteitenonderzoek in de keten

Door incidenten en calamiteiten te onderzoeken in de eigen organisatie krijgen we inzicht in onze eigen blinde vlekken waarvan we kunnen leren en indien nodig verbeteren. Veel verbeterpotentieel zit daarentegen – zeker kijkend naar de patiënt/cliënt - in de samenwerking in de keten. Denk hierbij aan informatieoverdracht tussen zorgpartijen, doorlooptijden en onderlinge expertiseuitwisseling en -raadpleging. Het opzetten van een ketenonderzoek vraagt een andere aanpak van het onderzoek. Onze consultants helpen jou graag bij het opzetten van dergelijk onderzoek. 

Heb je vragen, of wil je meer weten? Neem dan contact op met onderstaande consultants.