Calamiteiten- en incidentenonderzoek Een onafhankelijk onderzoek voor calamiteiten en incidenten

Calamiteiten- en incidentenonderzoek

Een calamiteit of (ernstig) incident in de zorg is heel ingrijpend. Niet alleen voor de patiënt of cliënt, maar ook voor de familie, de medewerkers, het bestuur en management van de organisatie. Zorginstellingen zijn verplicht om calamiteiten en incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hierbij verwacht de IGJ dat zorginstellingen een secuur onderzoek naar de calamiteit of incident uitvoert. 

Bij het uitvoeren van een incidenten- of calamiteitenonderzoek zijn zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid cruciaal. Door het uitvoeren van het onderzoek wordt getracht de oorzaken van de calamiteit of het incident te achterhalen. Op basis van deze oorzaken voert men vervolgens verbetermaatregelen door. Het doel van het onderzoek: leren van gemaakte fouten en vervolgens deze fouten, waar mogelijk, een volgende keer te voorkomen.
 

Inzet externe voorzitters en onderzoekers

Onze ervaren consultants vervullen meerdere rollen voor zorginstellingen. Zij zijn inzetbaar als externe voorzitter voor onderzoekscommissies. De inzet van een externe voorzitter voor een onderzoekscommissie naar calamiteiten is verplicht gesteld door het IGJ. Daarnaast zijn onze consultants inzetbaar als externe onderzoeker voor een calamiteiten/incidentenonderzoek. De inzet van een externe voorzitter of onderzoeksteam borgt de onafhankelijkheid, objectiviteit en kwaliteit van het onderzoek. 
 

Training & coaching

Voor het uitvoeren van calamiteitenonderzoek worden er verscheidene methodieken gehanteerd. Per methode verschilt de situatie waarin deze gebruikt dienen te worden. Via onze partner Q-Academie bieden wij een breed assortiment aan trainingen op het gebied van incidenten- en calamiteitenanalyse aan. Deze trainingen worden verzorgd door onze eigen consultants met praktijkervaring op het gebied van incidenten- en calamiteitenonderzoek. Kijk hier voor een overzicht van onze trainingen.

Ook bieden wij ‘coaching on the job’ aan door middel van strippenkaarten en terugkombijeenkomsten, waarin onderzoekscommissies van zorginstellingen een beroep kunnen doen op de ervaring en expertise van onze consultants. 

Heb je vragen, of wil je meer weten? Neem dan contact op met onderstaande consultants.