Handleiding calamiteitenonderzoek

Handleiding calamiteitenonderzoek

Bij het uitvoeren van een incidenten- of calamiteitenonderzoek zijn zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid cruciaal. Wij geloven in het delen van kennis en kunde. Daarom delen wij graag ons vernieuwde handboek incident- en calamiteitenonderzoek. Q-Consult Zorg en Q-Academie hebben deze handleiding opgesteld voor alle zorgorganisaties die calamiteitenonderzoek gestructureerd en diepgaand willen uitvoeren. 

Wat kun je verwachten van de handleiding calamiteitenonderzoek?

De handleiding is tot stand gekomen op basis van onze ervaringen met het uitvoeren van onderzoeken bij een groot aantal zorgorganisaties in alle sectoren. Het uitgangspunt in onze ‘negen-stappen methode’ is de PRISMA en SIRE methodiek. Je leest welke stappen nodig zijn om calamiteiten in de zorg zorgvuldig te onderzoeken en analyseren, en hoe je tot verbeteringen in de organisatie komt. Van A tot Z krijg je inzicht in de aanpak van methodisch calamiteitenonderzoek, waarbij we ook praktische tips geven. Je kunt deze methodiek ook gebruiken om veelvoorkomende incidenten en casussen waarbij sprake is van geweld in de zorgrelatie te onderzoeken.

Vraag de handleiding kosteloos aan >>