Visie op kwaliteit - De Kwaliteitskeuken Een receptuur om de kwaliteit van zorg naar een volgend niveau te tillen 

Visie op kwaliteit - De Kwaliteitskeuken

Met De Kwaliteitskeuken bieden we organisaties een receptenboek voor het vormgeven van kwaliteit van zorg volgens de nieuwe visie op kwaliteit. Het boek geeft inspiratie, tips en praktische handvatten om de kwaliteit van zorg naar het volgende niveau te tillen. Als introductie op het receptenboek schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen en de daaruit voortgekomen visie op kwaliteit. 

Wat is De Kwaliteitskeuken?

In 2015 publiceerden we de eerste versie van ‘De Kwaliteitskeuken’. Hierin is beschreven hoe kwaliteit meer door mensen - de zorgmedewerkers - tot stand kan komen en minder door systemen en regels. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder en daarom zijn we opnieuw met elkaar, met zorgorganisaties én experts het gesprek aangegaan. Dit heeft geleid tot een herziening van De Kwaliteitskeuken: een geheel vernieuwde receptuur. 

Het receptenboek bevat compacte recepten voor hernieuwing van de kwaliteit van zorg volgens de nieuwe visie op kwaliteit. Elk recept behandelt een thema en samengevoegd vormen deze recepten een overzichtelijk boek vol ideeën, methoden en zienswijzen die je inspireren om zelf aan de slag te gaan. In totaal zijn er 9 recepten gepubliceerd.
 

Wat levert het opnieuw aan de slag gaan met De Kwaliteitskeuken op?

1. Een hernieuwd kwaliteitsbeleid geënt op de visie en kernwaarden van de organisatie met:

  • Inhoud en dagelijkse praktijk van zorg als uitgangspunt (cliënt en professional);
  • Verbinding tussen primair proces en ondersteunende diensten;
  • Transparantie, focus en zicht op de vraagstukken en resultaten;
  • Meten wat je wilt weten en sturen op resultaten die ertoe doen.

2. Meetlat voor kwalitatief handelen: balans tussen kaders en vrije ruimte (wat moet vs. wat mag?)

3. Zicht op instrumenten die de organisatie en teams ondersteunen en faciliteren. 
 

Kwaliteitsmanagementsysteem en systeembeoordeling

Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een overzichtelijk geheel van alle procedures, processen, beleid, registraties, etc. dat de organisatie helpt om op een systematische, transparante en effectieve manier de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering (incl. het primair proces) te waarborgen en deze continu te verbeteren. Een goed werkend KMS zorgt er voor dat organisatie én de dingen goed doet én de goede dingen doet. Regelmatig ervaren organisaties het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) als niet energie gevend: 

  • Het wordt gezien als systemisch/theoretisch en ver afstaand van de praktijk;  
  • Het zijn losse onderdelen en mist samenhang;
  • Iedereen is hard aan het werken voor het systeem.

De kwaliteitskeuken helpt je om je KMS zo in te richten dat het systeem je organisatie energie geeft. Q-Consult Zorg kan een onafhankelijke systeembeoordeling voor je uitvoeren. Je krijgt inzichtelijk wat er voor nodig is om het KMS in de praktijk een samenhangend systeem te laten zijn dat ondersteunend is aan het werk en helpt bij het bereiken van kwaliteit/ambities/doelstellingen. Interesse? Neem contact met ons op.

Mee praten of aan de slag met de nieuwe visie op kwaliteit?

✔ Meld je aan voor de LinkedIngroep De Kwaliteitskeuken. We nodigen je graag uit daar jouw input en reactie te geven. Want kwaliteit is geen statisch geheel, maar blijft continu in ontwikkeling. 

✔ Meer weten over het gedachtegoed en hoe je op basis hiervan visie en beleid kunt vormgeven voor jouw organisatie? Bekijk dan de training Praktisch vormgeven aan de nieuwe visie op kwaliteit.

✔ Ben je als organisatie benieuwd hoe je de kwaliteit van zorg naar een volgend niveau kunt tillen? Deze quickscan laat zien waar jouw organisatie staat op het gebied van kwaliteit en geeft praktische handvatten hoe je een volgende stap kunt zetten - gebaseerd op ons boekje De Kwaliteitskeuken. Doe hier kosteloos de Kwaliteitskeuken Quickscan

Vraag het receptenboek De Kwaliteitskeuken nu kosteloos aan!

Vul hieronder je contactgegevens in en dan komen wij binnenkort graag het receptenboek De Kwaliteitskeuken bij je langsbrengen!

  •  
  •  
  •  
Lees hier onze privacyverklaring