Leren en verbeteren  

Leren en verbeteren

Niemand is ooit uitgeleerd! Leren en verbeteren doen we elke dag, bewust en onbewust. We leren van collega’s, van cliënten en patiënten en van onze omgeving. Binnen organisaties is gerichte aandacht en een integrale aanpak nodig om het leren en verbeteren te stimuleren en te faciliteren. Het inzetten van verbetermethodieken en -instrumenten kan hier goed bij helpen. Zo kun je op een gestructureerde wijze leren van de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. Denk bijvoorbeeld aan accreditatie, interne audits en risico-inventarisaties. Wij kunnen helpen om in jouw organisatie het continu leren en verbeteren (verder) vorm te geven.

Interne audits

Interne audits leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering binnen organisaties. Met een interne audit kun je systematisch onderzoeken of de beschreven werkprocessen en genomen maatregelen effectief en efficiënt zijn in de dagelijkse praktijk. Dit maakt het mogelijk om good practices te identificeren en verbeteringen zichtbaar te maken. Een interne audit is een goede methode om continu te leren en te verbeteren.  
 

PRI

Met een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) krijg je inzicht in de risico’s die zich in een zorgproces kunnen voordoen. Je benoemt systematisch alle manieren waarop een proces kan falen en je beoordeelt de potentiële gevolgen hiervan. Je brengt maatregelen in kaart om de kans op falen of de effecten van falen te beperken. 
 

Certificering en accreditatie

Een extern keurmerk helpt je bij het uitdragen van de kwaliteit van zorg die jouw organisatie levert. Bovendien geeft een certificerings- of accreditatietraject een positieve impuls aan de visie op kwaliteit. Wij hebben veel ervaring met het meedenken, begeleiden, vormgeven en uitvoeren van verbetertrajecten in de aanloop naar accreditatie of (her)certificering van verschillende keurmerken; HKZ, ISO 9001, NIAZ-Qmentum Global, ZKN, JCI.
 

Onbegrepen Gedrag in het Verpleeghuis

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg staat sinds een aantal jaren met stip op de agenda van toezichthoudende instanties. Hoewel zorgverleners kennis en tools krijgen aangereikt over het begeleiden van cliënten met onbegrepen gedrag, lijkt de handelingsbekwaamheid onvoldoende toe te nemen. Zeven organisaties – met Q-Consult Zorg als (mede)projectleider – startten daarom een uniek ontwikkelprogramma naar onbegrepen gedrag in het verpleeghuis. Lees meer over onze aanpak en vraag het draaiboek met handvatten aan >>
 

Trainingsaanbod Kwaliteit en Veiligheid

Vanuit Q-Academie bieden we een uitgebreid aanbod aan trainingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Bekijk het trainingsaanbod op kwaliteit en veiligheid >>