Patiëntparticipatie - Samen Beslissen

Patiëntparticipatie - Samen Beslissen

Voor goede zorg is het essentieel dat deze aansluit bij de wensen en behoeften van de zorgvrager. De patiënt kan zowel in de spreekkamer als op organisatieniveau een waardevol en breder perspectief bieden. Zorgorganisaties staan voor de uitdaging om patiënten en hun naasten als volwaardige gesprekspartners te betrekken om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wat is patiëntparticipatie?

Patiëntparticipatie is het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid met betrekking tot de persoonlijke situatie, behandeling, ziekte en herstel van patiënten. Patiënten zijn bekend met het zorgsysteem en het proces wat zij doorlopen. Dit maakt dat zij op organisatieniveau met hun kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de behandeling, het beleid en (wetenschappelijk) onderzoek binnen zorgorganisaties. Samen Beslissen is een vorm van patiëntparticipatie in de spreekkamer. De patiënt beslist samen met de zorgverlener welke zorg of behandeling het best past in diens individuele situatie. 

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?
 

Advies en projectmanagement

Onze ervaren consultants zijn o.a. inzetbaar als interim adviseur of als projectmanager op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen jouw zorgorganisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het formuleren van een visie op patiëntparticipatie. Daarnaast begeleiden wij, in samenwerking met onze partner PATIENT+, zorgorganisaties in de eerste en tweede lijn bij de implementatie van Samen Beslissen op regionaal en organisatieniveau. 
 

Trainingen Samen Beslissen en patiëntparticipatie

Training Samen beslissen – gesprekstechnieken
Met de patiënt/cliënt komen tot gezamenlijke besluitvorming kan uitdagende situaties met zich meebrengen voor de zorgprofessional. Want hoe sluit je aan bij de behoeften van de patiënt zonder jouw eigen professionaliteit uit het oog te verliezen? En hoe kom je tot gezamenlijke besluitvorming met een patiënt met lage gezondheidsvaardigheden? Dit vraagt om verdiepende gespreks- en communicatievaardigheden. Vanuit Q-Academie organiseren we een interactieve training waarin je met een trainingsacteur gaat oefenen met jouw eigen praktijksituaties. Download de onderstaande flyer voor meer informatie over de training en ervaringen van deelnemers.

  • Download Flyer Training Samen Beslissen
  • Training Op weg naar duurzame patiëntparticipatie
    Hoe zet je het patiëntperspectief organisatiebreed in voor betere zorg? En hoe veranker je dit duurzaam in de structuur, cultuur en praktijk van jouw organisatie? Tijdens de training ‘Op weg naar duurzame patiëntparticipatie’ krijg je inzicht in het belang van de toepassing van patiëntparticipatie binnen elke laag van jouw organisatie en leer je welke stappen hiervoor nodig zijn. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk en praktische instrumenten maak je een actieplan om direct binnen je organisatie aan de slag te gaan.
     

    Onderzoek naar patiëntparticipatie

    Middels een effectmeting kunnen wij de mate van patiëntparticipatie in jouw organisatie onderzoeken. Daarnaast hebben onze onderzoekers ervaring met onderzoeksmethodieken om de kwaliteit van zorg te onderzoeken waar de patiënt een belangrijke rol in vervult (denk aan focusgroepen, spiegelgesprekken en traceraudits met patiënten).