Safety-II

Safety-II

Ben je op zoek naar een vernieuwende manier om naar veiligheid en leren en verbeteren te kijken? Wil je met verbeteringen beter aansluiten bij de steeds complexer wordende zorg? En streef je er bovendien naar om kwaliteit en veiligheid op te pakken in nauwe verbinding met de dagelijkse praktijk? De Safety-II-benadering helpt je je blik te verbreden en deze doelen te bereiken!

Door een andere bril kijken naar veiligheid

De afgelopen jaren heeft het leren van wat misgaat een grote rol gespeeld in hoe we kijken naar veiligheid van zorg. Dit heeft de kwaliteit en veiligheid aanzienlijk verbeterd. Het huidige veiligheidsdenken, leren van en voorkomen van fouten, is wat we Safety-I noemen. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoeken van (bijna-)incidenten, calamiteiten en complicaties. Het onderzoeken en leren van fouten blijft belangrijk, maar het maximale leereffect van Safety-I lijkt bereikt. Om blijvend te kunnen leren en verbeteren, vraagt dit om onze blik te verbreden naar Safety-II.

Wat is Safety-II?

Safety-II is een andere manier van kijken naar veiligheid. Centraal staat het begrijpen, onderzoeken en leren van de dagelijkse praktijk. Veiligheid wordt vanuit een positieve benadering onderzocht. Het uitgangspunt is aanwezigheid in plaats van (alleen) afwezigheid van veiligheid in de processen op de werkvloer. 

Safety-II is geen vervanging van Safety-I. Het zijn verschillende manieren van kijken naar en denken over veiligheid. Met de dagelijkse praktijk als vertrekpunt, zijn professionals en patiënten de inspiratiebron van de verbetering! Door met elkaar het gesprek aan te gaan dragen we vanuit de Safety-II-benadering bij aan continu samen leren en verbeteren en het stimuleren van een (positieve) veiligheidscultuur.

Drie varianten van Safety-II inzetten

Q-Consult Zorg ziet in de praktijk dat Safety-II in drie varianten binnen zorgorganisaties kan worden ingezet:

  • Variant 1: Safety-II als instrument 
  • Variant 2: Safety-II als rode draad in het kwaliteit(management)systeem
  • Variant 3: Safety-II als onderdeel van de dagelijkse praktijk

Wij hebben ervaring in alle drie de varianten en denken graag met zorgprofessionals en -organisaties mee in hoe een variant te kiezen, vorm te geven en te implementeren. Onze kennis van patiëntparticipatie en zorgprocessen nemen we daarin mee om Safety-II écht iets van de zorgpraktijk te maken. Wil je meer weten over deze varianten? Download dan onze flyer over de drie varianten van Safety-II aan de linkerzijde.
 

Ondersteuning nodig op het gebied van Safety-ll?

Q-Consult Zorg ondersteunt zorgorganisaties met advies, training en coaching op het gebied van Safety-II. Denk hierbij aan het begeleiden van brainstormsessies, uitvoeren van een quickscan en/of de rol als projectleider!

Brainstorm
Wij begeleiden brainstormsessies en denken daarin graag mee welke variant bij jouw organisatie past. Na de brainstorm kunnen (zorg)professionals zelf aan de slag met de uitrol van Safety-II. Indien gewenst helpen we je ook bij de visievorming.

Quickscan
Wij hebben voor jou een quickscan ontwikkeld om in beeld te krijgen waar jouw organisatie staat op het gebied van Safety-I en Safety-II. Je krijgt hiermee in een korte tijd in beeld waar aanknopingspunten voor jou zitten om aan de slag te gaan met het leren van de dagelijkse praktijk. De quickscan bestaat uit een korte documentenstudie, interviews met stakeholders en een analyse van de veiligheidscultuur binnen de organisatie. 

Projectleider Safety-II
Onze consultants gaan graag samen met je aan de slag om Safety-II als project op te pakken. In projecten werken wij intensief samen met kwaliteitsadviseurs en zorgprofessionals. Onze aanpak is pragmatisch, doortastend, patiënt centraal en open in communicatie.

Training op Safety-II
Vanuit Q-Academie bieden we de training Safety-II voor de zorg, waarin je deze denkwijze beter leert kennen. Je krijgt inzicht in de relatie met leren & verbeteren en leert hoe je de benadering toepast aan de hand van nieuwe én bestaande kwaliteitsinstrumenten.