Landelijke onderzoeken

Landelijke onderzoeken

Wij hebben nauwe contacten met het ministerie van VWS, NZa, Zorginstituut Nederland en brancheverenigingen (o.a. ActiZ, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Valente, SPOT, VGN en VNG). Vanuit deze contacten volgen wij de landelijke ontwikkelingen en leveren wij een bijdrage aan het nader verkennen van de toekomst en het bepalen van de impact van nieuwe wet- en regelgeving.

Voorbeelden van onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd:

Implementatieopdrachten:

  • Hervorming van de langdurige zorg met onder andere een helpdesk zorgaanbieders (2014-2016), in opdracht van het ministerie van VWS

(Beleids)evaluaties:

Ontwikkeling kwaliteit(skaders): 

Overig:

Wil je ook gebruikmaken van de diensten van Q-Consult Zorg als onderzoeksbureau? Eventueel in combinatie met een vervolgtraject om de bevindingen waar nodig naar de praktijk te vertalen? Neem dan contact op met onderstaande consultants.