Strategisch advies

Strategisch advies

Strategisch advies is breed en veelomvattend. Wij richten ons op het begeleiden van besturen en directies van zorgaanbieders bij het tot stand komen en aanpassen van hun visie & strategie. Daarnaast begeleiden we bij reorganisaties, overnames, het vormen van joint-ventures en personele unies (van bestuur), fusies, het ontbinden en vereffenen en samenwerkingen. Ook kunnen onze gekwalificeerde partners en managers ingehuurd worden voor interim-functies op bestuurs-, directie- en managementniveau. Onze kennis van de zorg, de specifieke sectoren en de ontwikkelingen maakt dat wij snel kunnen schakelen en direct inzetbaar zijn.

Visie en strategie

De veranderingen in de zorg gaan steeds sneller. Zorgaanbieders moeten meebewegen in deze ontwikkelingen om aan de eisen te kunnen blijven voldoen. Het vraagt om kritisch te zijn over de huidige visie & strategie en deze tijdig aan te passen. Alleen dan kan een zorgaanbieder op de lange termijn bestaan. Omdat wij werkzaam zijn in de zorg, weten wij als geen ander wat er speelt! Daarom zijn wij in staat om snel en (doel)gericht te ondersteunen bij het opstellen of herijken van de visie & strategie.

Fusies, overnames en samenwerkingen

Soms is een fusie, overname of een samenwerking nodig om je strategie als zorgaanbieder te realiseren of je continuïteit te garanderen. Ze zijn er in een groot aantal (juridische) vormen. Het betreft complexe trajecten met vaak grote consequenties voor cliënten/patiënten, medewerkers, bestuurders en toezichthouders. Er is veel expertise nodig op verschillende terreinen: inhoud van zorg, ICT, data, juridisch, governance, HR, financieel, bedrijfskundig en van mensen. Wij hebben deze kennis zelf in huis. Onze ervaren en bevlogen strategen hebben al vele samenwerkingen en fusie- en overnametrajecten succesvol begeleid in de ziekenhuissector, VVT, GGZ, Jeugdzorg, Veilig Thuis en eerste lijn.

Reorganisaties

Er kunnen diverse aanleidingen zijn om te reorganiseren. Een reorganisatie kan ook een onderdeel van een fusie of overname zijn. Ze hebben vaak grote impact op zowel de medewerkers als de gehele organisatie. Het brengt onzekerheid en risico’s met zich mee. Daarom wil je dat het snel, goed en transparant wordt uitgevoerd. Omdat dit zeer complexe trajecten zijn, is er veel ervaring en sterk projectleiderschap nodig. Daarnaast is er kennis van zorg, juridische processen en cultuur & leiderschap nodig. Al deze disciplines hebben wij in huis. De afgelopen jaren hebben wij een groot aantal reorganisaties met succes afgerond.

Ontbinding en vereffening van organisaties

Het liefst maken wij organisaties toekomstbestendig. Maar soms is een organisatie niet levensvatbaar meer en moet deze ontbonden worden. Hiervoor start je een traject op met een ontbindings- en vereffeningsfase. Belangrijk hierbij is dat dit op een juridisch, bestuurlijk en organisatorisch verantwoorde manier gebeurt. Ook hierbij komen de verschillende expertises die wij hebben (inhoud van zorg, ICT, data, juridisch, governance, HR, financieel, bedrijfskundig en de menskant) goed van pas. Wij hebben al diverse trajecten uitgevoerd de afgelopen jaren.

Interim-bestuur, directie en management

De combinatie van onze brede kennis en ervaring binnen de verschillende sectoren van de zorg, onze ervaring met het begeleiden van besturen en directies bij veranderingen en programma’s en de profielen van onze vennoten en partners zorgt ervoor dat we vaak benaderd worden voor het invullen van interim-bestuurs-, directie- en managementfuncties. Wij hebben dergelijke functies al bij organisaties in de ziekenhuissector, GGZ, VVT, jeugdzorg, vrouwenopvang en Veilig Thuis ingevuld.

Programmamanagement jeugdzorg

Decentralisatie van de jeugdzorg leidt tot grote strategische vraagstukken. Organisaties moeten belangrijke keuzes maken over positionering, portfolio, regio’s, samenwerken en fuseren. Om deze keuzes op een afgewogen manier te kunnen maken, heb je naast expertise van de inhoud ook kennis op andere terreinen nodig. Q-Consult Zorg heeft al een groot aantal jeugdzorg- en jeugdbeschermingsorganisaties ondersteund, vaak in de vorm van programmamanagement. Voorbeelden zijn Jeugdbescherming Brabant, Juzt en samenwerkingen voor de crisiszorg.

Cultuur, leiderschap en leer- & verandertrajecten

In de praktijk blijkt dat de emotionele gevolgen van een reorganisatie, fusie of overname vaak sterk worden onderschat. Meestal wordt gedacht dat de achterblijvers opgelucht zijn, omdat ze mogen blijven. Dit is niet altijd het geval. In onze strategische trajecten besteden we daarom altijd aandacht aan ‘de menskant’ en afhankelijk van de situatie en behoefte kunnen wij vanuit Q-Academie bijschakelen met leer- en ontwikkeltrajecten. Daarnaast verzorgen zij veelvuldig (grote) leiderschaps-/Management Development-trajecten voor hoger en middenmanagement in alle sectoren van de zorg. Lees meer >>