Stuurinformatie & Bedrijfsvoering

Stuurinformatie & Bedrijfsvoering

Heldere stuurinformatie is cruciaal voor een adequate bedrijfsvoering. Om als organisatie in control te blijven en goede sturing te kunnen geven, moet er op elk moment operationele, tactische en strategische informatie beschikbaar zijn. Een gestructureerd inzicht in de beschikbare data op het juiste niveau verhoogt de waarde van stuurinformatie. Onze consultants helpen bij uiteenlopende vraagstukken rondom stuurinformatie en bedrijfsvoering: van het (her)inrichten van de stuurinformatie in de organisatie tot ondersteuning bij bijvoorbeeld kostprijsonderzoeken. 

Wij zijn je graag van dienst bij de volgende thema’s:

Business control

De zorg is continu in beweging. Dit vraagt van organisaties om adequaat in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. Een voorbeeld van een externe ontwikkeling is regionalisering: het vormen van een netwerk van zorgaanbieders in de regio om tot innovatieve vormen van zorgverlening te komen. Daarnaast verandert intern de rol van de afdeling business control. Zo staan business controllers steeds dichter bij het primaire zorgproces en verplaatst de focus van reactief verantwoorden naar proactief sturen. Dit vraagt om strong controllership. Lees meer over stuurinformatie in de regio, de planning & controlcyclus en strong controllership >>

Business Intelligence

Business Intelligence is het structureel neerzetten van informatie waar je als organisatie of regio op kunt sturen. Of het nu gaat om het optuigen van een dashboard of het neerzetten en/of verbeteren van een datawarehouse met kubussen en rapporten, wij kunnen daarbij ondersteunen! Lees meer over datawarehouse & rapportages, dashboards ontwikkelen, roadmap voor BI-organisatie, opleiding & ondersteuning en stuurinformatie in de regio >>

Planning & controlcyclus

Externe en interne invloeden zorgen voortdurend voor veranderingen. In een complex speelveld met vraagstukken op het gebied van financiën en bedrijfsvoering is het de kunst om grip te hebben op deze veranderingen. Planning & control helpt hierbij. Onze consultantsondersteunen bij verschillende onderdelen van de planning & controlcyclus, zoals begroten, contracteren, kostprijsonderzoek, analyseren en rapporteren. Daarnaast bieden we algehele ondersteuning zoals interim invulling van verschillende financiële functies. Lees meer over begroten, contracteren, kostprijsonderzoek en interim ondersteuning >> 

Strategische bedrijfsvoering

Een visie op de bedrijfsvoering aangevuld met analyses en (toekomst)scenario’s geeft inzicht in keuzes en helpt bij het kiezen van een strategie die koers geeft aan de organisatie. Op basis waarvan maak je strategische keuzes? En hoe zorg je ervoor dat die keuzes duurzaam zijn? Scenarioplanning helpt hierbij. Onze consultants helpen graag bij het (financieel) verduurzamen van de organisatie. Op alle relevante thema’s binnen de organisatie brengen zij vraag en aanbod samen in een integraal en duurzaam verdienmodel. Lees meer over scenarioplanning, het duurzaam verdienmodel en sturen zonder begroting >>

Stuurinformatie

Het bestuur, managers en medewerkers: iedereen wil weten waar hij of zij vandaag, morgen en liefst ook in de periode daarna aan toe is. Dit vereist stuurinformatie die is afgestemd op doelen, taken en verantwoordelijkheden van functionarissen binnen de organisatie. Om integrale stuurinformatie te ontwikkelen, implementeren en continu up-to-date te houden, is een gedegen aanpak nodig door afdelingen zoals control, business intelligence en databeheer. Lees meer over integrale stuurinformatie, stuurinformatie voor zelforganiserende teams, dashboarding en ons trainingsaanbod >>

Benieuwd naar alle mogelijkheden op het gebied van data intelligence & tooling? Of wil je meer weten over wat wij kunnen betekenen op het gebied van stuurinformatie en bedrijfsvoering? Neem dan contact op met een van onderstaande consultants.