Business Control

Business Control

De zorg is continu in beweging. Dit vraagt van organisaties om adequaat in te spelen op interne en externe ontwikkelingen. Een voorbeeld van een externe ontwikkeling is regionalisering: het vormen van een netwerk van zorgaanbieders in de regio om tot innovatieve vormen van zorgverlening te komen. Daarnaast verandert intern de rol van de afdeling business control. Zo staan business controllers steeds dichter bij het primaire zorgproces en verplaatst de focus van reactief verantwoorden naar proactief sturen. Dit vraagt om versterking van de rol als controller, ofwel strong controllership.

Stuurinformatie in de regio

In steeds meer regio’s geven partijen samen vorm aan de juiste zorg op de juiste plek. Stuurinformatie op regionaal niveau biedt hierbij ondersteuning. Zo helpt het in kaart brengen van de zorgconsumptie in de regio bij het maken van transitieafspraken. Deze transitieafspraken zijn handig te monitoren met onze transitiemonitor. 

Bij het ontwikkelen en beheren van stuurinformatie in de regio zijn er extra uitdagingen. Het is bijvoorbeeld nodig om de governance goed te regelen en te voldoen aan de privacy regelgeving. Daarnaast dient brede kennis aanwezig te zijn van bronsystemen over de organisaties heen en zijn cloudoplossingen of Trusted Third Party’s van belang. Wij hebben een stappenplan ontwikkeld om zorgvuldig tot een regio-datawarehouse te komen. Lees meer over stuurinformatie in de regio >>
 

Strong controllership

De complexiteit van de marktwerking in de zorg neemt toe. Dit uit zich in lastige onderhandelingen met financiers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten) en vraagt om goed relatiebeheer met externe partijen. Daarnaast moeten zorgorganisaties de externe druk vertalen naar hun eigen interne organisatie, om vervolgens hierop te kunnen sturen. De focus van planning & control verschuift van achteraf verantwoorden naar proactief sturen door het management en (medisch) specialisten tijdig en gericht te adviseren. Dit vraagt naast effectieve analysevaardigheden om sterke communicatieve- en adviesvaardigheden. Onze consultants bieden brede ondersteuning bij een veranderende rol van de planning & controlafdeling, zowel projectmatig - bijvoorbeeld gekoppeld aan een veranderopdracht - als in de vorm van een training.