Planning & controlcyclus

Planning & controlcyclus

Externe en interne invloeden zorgen voortdurend voor veranderingen. In een complex speelveld met vraagstukken op het gebied van financiën en bedrijfsvoering is het de kunst om grip te hebben op deze veranderingen. Planning & control helpt hierbij. Onze consultants ondersteunen bij verschillende onderdelen van de planning & controlcyclus, zoals begroten, contracteren, kostprijsonderzoek, analyseren en rapporteren. Daarnaast bieden we algehele ondersteuning, zoals interim invulling van verschillende financiële functies. 

Planning & control cyclus

Begroten

Een begroting opstellen kost veel tijd en er komt veel bij kijken. De kaders voor het opstellen van een begroting veranderen immers continu, bijvoorbeeld het zorgportfolio en de strategische (meerjaren)plannen. Om in control te zijn, is het belangrijk dat planning en budgettering goed op elkaar aansluiten en dat de begroting bij de doelen en behoefte van de organisatie past. 

Onze consultants ondersteunen bij het opstellen van de ‘traditionele’ begroting en adviseren over het vernieuwen en vereenvoudigen van het complexe begrotingsproces. Daarnaast kunnen zij ondersteunen met aanvullende analyses, zoals het doorrekenen van toekomstige scenario’s en het opstellen van een rolling forecast, die steeds 12 maanden vooruitkijkt in plaats van alleen naar het lopende kalenderjaar.
 

Contracteren

Contracteren en het voeren van onderhandelingsgesprekken is een vak apart. Vaak wordt in het eerste gesprek met de financier gelijk overgegaan tot de onderhandelingen. Een effectief onderhandelingsgesprek bestaat echter uit fases. De crux van deze fasering is om pas over te gaan op het onderhandelen nadat de partijen van elkaar weten hoe ze in de onderhandeling zitten. Bij niet-effectieve onderhandelingsgesprekken komen de verschillende fasen tegelijkertijd aan de orde. Gesprekken over bijvoorbeeld trends in de regio en het onderhandelen zelf lopen dan door elkaar. Een gefaseerde aanpak is aan te bevelen omdat dit leidt tot een beter doordacht en beter afgestemd onderhandelingsresultaat. Wij ondersteunen je graag bij het voeren van effectieve onderhandelingsgesprekken. 
 

Proces van contracteren

Kostprijzen

De budgetten in de zorg stijgen nauwelijks als gevolg van het hoofdlijnenakkoord. Tegelijkertijd groeien de volumes, bijvoorbeeld door de vergrijzing. Hierdoor komen de tarieven van gemeenten en zorgverzekeraars steeds meer onder druk te staan. Aan de hand van kostprijzen krijg je inzicht in de opbouw van de kosten en de knoppen waaraan je kunt draaien. Is mijn overhead te groot? Werkt mijn team voldoende efficiënt? Klopt de functiemix op de werkvloer? Met antwoorden op deze vragen ben je in staat het juiste gesprek binnen de organisatie aan te gaan. Parallel hieraan kunnen kostprijzen ook goed toegepast worden in het gesprek met de financier. Om sterk te staan in de onderhandelingen met gemeenten, zorgkantoren of verzekeraars kan een analyse van verkoop- en kostprijzen uitkomst bieden. 

Wij ondersteunen bij het berekenen van de kostprijzen van al jullie zorgactiviteiten. Onze aanpak is pragmatisch met als uitgangspunt: simpel waar het kan, complex waar het moet. Wij beschikken over een eigen kostprijsmodel, maar gaan ook graag aan de slag met het kostprijsmodel dat bekend is in de organisatie. De principes zijn tenslotte universeel.
 

Interimondersteuning

Veranderingen doorvoeren en slagen maken is belangrijk om de continuïteit in de organisatie te garanderen. Bij knelpunten is de interiminzet van management en medewerkers waardevol. We voeren regelmatig interimopdrachten uit op het gebied van planning & control, business control, financiën en bedrijfsvoering. We kennen het zorglandschap en brengen naast ervaring altijd een frisse blik mee. Onze consultants hebben een sterk analytisch vermogen en kunnen op elk thema adviseren en ondersteunen, zowel op operationeel als strategisch niveau. Zij begrijpen de cijfers en kunnen mensen goed meenemen in een traject.

Wil je meer weten over wat wij kunnen betekenen op het gebied van de planning & controlcyclus, neem dan contact op met onderstaande consultants.