Strategische bedrijfsvoering

Strategische bedrijfsvoering

Een visie op bedrijfsvoering aangevuld met analyses en (toekomst)scenario’s geeft inzicht in keuzes en koers aan de organisatie. Het resultaat is een sterke strategie met helder de belangrijkste doelen en hoe deze te behalen. Maar op basis waarvan maak je strategische en duurzame keuzes? En is een begroting vervolgens wel de beste manier om op de strategie te sturen?

Onze consultants ondersteunen graag bij het verduurzamen van de organisatie. Dit doen zij door vraag en aanbod op alle thema’s binnen de organisatie samen te brengen in een duurzaam verdienmodel. Onze consultants ondersteunen ook bij grote verandertrajecten in lijn met strategische keuzes, zoals het overgaan op sturen zonder begroting. 

Scenarioplanning

De Nederlandse bevolking vergrijst. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten zorginstellingen goed onderbouwde portfoliokeuzes maken. Met scenarioplanning krijg je inzicht in de toekomstmogelijkheden en kansen van de organisatie. Ons scenarioplanningsmodel combineert productievolumes en zorgprofielen met de demografische ontwikkeling in de regio. Het model kan één of meerdere toekomstbeelden ontwikkelen. Dit geeft zicht op de ontwikkeling van de toekomstige zorgvraag en de benodigde capaciteit op de middellange termijn (5 à 10 jaar vooruit), zodat managers en bestuurders strategische keuzes kunnen maken. 
 

Duurzaam verdienmodel

De meeste zorginstellingen hebben in de afgelopen jaren hun zorgprocessen doorgelicht, efficiency bij het proces gehaald en kennen een cultuur van continu verbeteren. Continuïteit van (ziekenhuis)zorg is echter niet vanzelfsprekend. Een duurzaam verdienmodel biedt hierbij uitkomst. Dit model gaat uit van de verwachte ontwikkelingen in vraag en aanbod, beziet de consequenties voor de belangrijkste thema’s in de organisatie en acteert hierop. Het model gaat verder dan de volgende efficiencyslag, het inrichten van value based healthcare (VBHC) of het definiëren van speerpunten. Ben je benieuwd hoe je het verdienmodel van jouw organisatie kunt verduurzamen? Neem dan contact op met een van onze consultants.

Duurzaam verdienmodel
Duurzaam verdienmodel

Sturen zonder begroting

Steeds meer organisaties vragen zich af of de begroting nog wel het juiste instrument is om financieel te sturen. Het begrotingstraject kost ieder jaar veel tijd en het is de vraag wat het oplevert. De financiële ontwikkeling van de organisatie is óók door middel van financieel gerichte KPI’s en scenario’s te volgen. Hiermee wordt de begroting als sturingsinstrument overbodig. Sturen zonder begroting is echter niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Onze consultants ondersteunen graag bij dit grote verandertraject.

Wil je advies bij het maken van strategische keuzes binnen je bedrijf? Of heb je behoefte aan een sparringpartner op dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op, we denken graag met je mee.