Stuurinformatie

Stuurinformatie

Het bestuur, managers en medewerkers: iedereen wil weten waar hij of zij vandaag, morgen en liefst ook in de periode daarna aan toe is. Dit vereist stuurinformatie die is afgestemd op doelen, taken en verantwoordelijkheden van functionarissen binnen de organisatie. Het vraagt om een gedegen aanpak door afdelingen zoals control, business intelligence en databeheer om integrale stuurinformatie te ontwikkelen, te implementeren en continu up-to-date te houden.

Al jaren ondersteunen onze consultants bij het voeren van een gedegen bedrijfsvoering. Zij doen dit aan de hand van stuurinformatie en door middel van data-analyses. Onze consultants hebben uitgebreide kennis van en ruime ervaring met het ontwikkelen, realiseren, implementeren en (kort-cyclisch) verbeteren van stuurinformatie in de zorg. Zij adviseren en ondersteunen organisaties in de Ouderenzorg (verpleeghuiszorg, thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf), Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Veilig Thuis, Vrouwenopvang, GGZ en de ziekenhuizen. Wekelijks komt ons team over de vloer bij grotere en kleinere zorgaanbieders. 
 

Integrale stuurinformatie

Binnen de gezondheidszorg worden financiële KPI’s, HR-KPI’s en kwaliteits-KPI’s meestal als op zichzelf staande thema’s in de bedrijfsvoering ingericht, verdeeld over verschillende afdelingen. Het gevolg hiervan is dat de verschillende indicatoren onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en niet in samenhang worden bekeken. Met als risico dat er onvoldoende integraal zicht is op alle activiteiten en de organisatie niet volledig in control is. Een goede vertaling van het besturingsmodel naar integrale stuurinformatie geeft grip en stelt je in staat om in balans en op het juiste niveau op (strategische) doelstellingen te sturen. Wij denken graag met je mee over de ontwikkeling, implementatie en presentatie van integrale stuurinformatie.  
 

Stuurinformatie voor zelforganiserende en/of zelfsturende teams

Veel zorginstellingen zijn bezig met het implementeren van zelforganisatie. Een gezonde en succesvolle organisatie begint immers in het primaire proces, met een grote mate van verantwoordelijkheid bij de professional. Zo worden de wensen van de cliënt gehoord en geborgd. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je voor effectieve en doelmatige zelforganisatie? Hoe bepaal en meet je de KPI’s voor zelfsturende teams? Hoe coach je teams om gebruik te maken van stuurinformatie? Hoe voorkom je dat de organisatie in de valkuilen van zelforganisatie stapt? Wij helpen je graag met deskundige ondersteuning en advies. 
 

Dashboarding

Zorgorganisaties registreren dagelijks grote hoeveelheden waardevolle data. Geregistreerde data op zichzelf zeggen nog niets; het is nog geen informatie. Dat is zonde, want er is vaak ontzettend veel mogelijk met reeds beschikbare data. Het is de kunst om tot heldere visuele overzichten (ofwel dashboards) te komen waarbij je kunt sturen op precies de gewenste zaken. Denk aan ziekteverzuim, kwaliteit van dienstverlening, cliënt- en medewerkerstevredenheid, registratiefouten, patiënten- of cliëntenverloop, wachttijden, bedbezetting, inventaris, werknemersbezetting of financiële stand van zaken. Dashboards zijn slechts een middel om te sturen, ze zijn geen doel op zich. Grote hoeveelheden data maken het een uitdaging om alles te trechteren wat mogelijk is, tot de essentie waarop de organisatie wil, kan of moet sturen. 

Voor het maken van dashboards gebruiken veel zorgorganisaties speciale software die wel of niet geïntegreerd is in hun registratiesysteem. Ook wordt er nog steeds veel gebruikgemaakt van het oude vertrouwde Excel. Tussen medewerkers, afdelingen, management of financiers is Excel nog steeds erg flexibel en toereikend. Om data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren en inzichtelijk te maken voor de hele organisatie zijn echter andere tools, waaronder Power BI, geschikter. Wij adviseren graag over deze tools en bieden tevens training op dit gebied aan. Ook in crisistijd, zoals tijdens COVID-19, denken wij mee met wat nodig is om up-to-date tactische/strategische informatie te verkrijgen en inzichtelijk te maken.
 

Trainingsaanbod Stuurinformatie en Bedrijfsvoering

Bekijk het complete aanbod trainingen op stuurinformatie en bedrijfsvoering van onze opleidingspartner Q-Academie.