Zorgregistratie Juiste, tijdige en volledige registratie van geleverde zorg

Zorgregistratie

Hoe krijg je je registratie op orde en voldoet deze aan wet- en regelgeving? Hoe zorg je ervoor dat ontwikkelingen zoals e-health en het Zorgprestatiemodel op de juiste manier geïmplementeerd worden? En hoe neem je je medewerkers mee in de steeds veranderende rol van de zorgadministratie? Q-Consult Zorg is jouw expertisepartner op het gebied van zorgregistratie. We zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de DBC’s en hebben jarenlange ervaring met zorgadministratieve processen en alles wat daarbij komt kijken. 

Wij gaan voor doelmatige registratie en declaratie van zorg door middel van efficiënte registratieprocessen. De inrichting van het primaire proces is hierbij altijd leidend. Of het nu advies, (project)begeleiding, (project)ondersteuning, opleiding of interim betreft, wij gaan met een frisse blik, zeer rijke kennis en expertise én een flinke dosis enthousiasme aan de slag met jullie vraagstuk!

Extra capaciteit op de zorgregistratie nodig?

Ben je op zoek naar flexibele inzet van medewerkers op en rond de zorgregistratie? Dan kan de inzet van onze hoogopgeleide talenten uitkomst bieden. 

Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Vanaf 2022 maken de Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties (DB(B)C’s) en Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) plaats voor het Zorgprestatiemodel. Het Zorgprestatiemodel wordt het nieuwe bekostigingssysteem binnen de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ, SGGZ) en de forensische zorg (FZ). Hiermee is een landelijk programma gestart met het uitwerken van de bekostiging die de geleverde zorg meer gepast en doelmatig moet maken. De aankomende wijzigingen in de bekostiging zullen grote impact hebben op GGZ/FZ-aanbieders, gezien de verwachting dat er een verschuiving van opbrengsten zal plaatsvinden. Lees meer over het Zorgprestatiemodel >>

Kwaliteit van registratie

Zorginstellingen registreren en declareren de geleverde zorg. Daarbij is juistheid, tijdigheid en volledigheid van groot belang. Hoe zorg je ervoor dat je juist, tijdig en volledig registreert? En hoe beheers je de risico’s in het registratie- en declaratieproces? Deze vragen spelen ook een rol bij Horizontaal Toezicht. Wat is Horizontaal Toezicht en welke stappen kun je als zorginstelling zetten? Wij helpen je graag met training en advies. Lees meer over bronregistratie en Horizontaal Toezicht >>

Implementatie EPD/ECD

De implementatie van een nieuw EPD/ECD heeft veel voeten in de aarde. In de voorbereidende fase is het belangrijk om de wensen van de eindgebruikers juist te vertalen. Tijdens de implementatiefase (go-live) is ondersteuning in de vorm van floorsupport en helpdesk onmisbaar. In de nazorgfase staan continue doorontwikkeling en contact met de eindgebruikers centraal. Alle drie de fasen zijn cruciaal en verdienen evenveel aandacht. Q-Consult Zorg kan ondersteunen in al deze fasen van implementatie. Lees meer over de implementatie van een EPD/ECD >>

Zorgadministratie in ontwikkeling

De wet- en regelgeving rond zorgregistratie verandert elk jaar. Het is belangrijk dat zorginstellingen zich hier tijdig op voorbereiden. Een goede administratieve organisatie en teamsamenstelling zijn hierbij cruciaal. Onze ervaren consultants denken graag met je mee hoe jouw zorgadministratie het beste met deze veranderingen om kan gaan. Naast consultancy bieden wij diverse trainingen aan om kennis en vaardigheden van medewerkers aan te laten sluiten. Lees meer onze interimondersteuning, (her)structurering van de zorgadministratie en ons leerpad zorgadministratie>>

Ontregel de zorg

Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan alle regels en registraties in de zorg. Uit onderzoek van de denktank (Ont)Regel de Zorg (2017) blijkt dat zij 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen, waarvan zij de helft als ‘onzinnig’ beschouwen. Veel zorginstellingen ondernemen daarom stappen tot het verminderen van de (ervaren) regeldruk. Maar hoe pak je dit goed aan? Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen met verschillende methodieken helpen om de regeldruk te verminderen. Lees meer over onze quickscan Ontregel de zorg, het opleiden van ontregelaars en ons onderzoek registratielast >>

Trainingsaanbod Zorgregistratie

Bekijk het complete aanbod trainingen op zorgregistratie van onze opleidingspartner Q-Academie.