Ontregel de zorg

Ontregel de zorg

Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan alle regels en registraties in de zorg. Uit onderzoek van de denktank (Ont)Regel de Zorg (2017) blijkt dat zij 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen, waarvan zij de helft daarvan als ‘onzinnig’ beschouwen. Veel zorginstellingen ondernemen daarom stappen tot het verminderen van de (ervaren) regeldruk. Maar hoe pak je dit goed aan? Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen met verschillende methodieken helpen om de regeldruk te verminderen.

Wij bieden de volgende dienstverlening:

Quickscan Ontregel de zorg

Wij ondersteunen zorgorganisaties onder andere met het uitvoeren van een quickscan. Deze scan brengt in kaart wat de (ervaren) regeldruk is en in welke mate de huidige regels (wettelijk) verplicht of intern opgelegd zijn. We doen hiervoor interviews en documentonderzoek. Zo kunnen we gestructureerd vaststellen welke regels overbodig zijn. Meer weten over deze quickscan? Neem contact met ons op en vraag meer informatie over onze Ontregelmethodiek aan.
 

Opleiden van ‘ontregelaars’

In onze training Ontregel de zorg leiden we medewerkers op tot ‘ontregelaars’. Zij raken bekend met het thema (ont)regel de zorg, de randvoorwaarden en mogelijkheden en zij leren verschillende methodieken toe te passen. De methodieken zijn direct bruikbaar in de praktijk voor de eigen Ontregelprojecten.
 

Onderzoek registratielast

In het najaar van 2019 hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS de registratielast van drie Nederlandse ziekenhuizen in kaart gebracht. We hebben dit gedaan aan de hand van ‘patiëntreizen’. 70% van de registratielast werd veroorzaakt door de organisaties zelf (de eigen werkwijzen en protocollen). Nieuwsgierig naar het onderzoek? Het rapport is te downloaden via de website (Ont)Regel de Zorg.