Domein Overstijgend Scenariomodel


Het werken aan een gezonde samenleving door preventie en het inzetten van interventies wordt steeds belangrijker om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Om te bepalen welke interventie het meest effectief is, breng je de impact, demografische ontwikkeling van de doelgroep en een raming van de kosten in kaart.

webheader_transf_naar_pass_zorg

Hoe kom je vervolgens tot een financiële en maatschappelijke businesscase? Ons Domein Overstijgend Scenariomodel (DOS), ontwikkeld in samenwerking met HealthKIC, biedt een gestructureerde methode om je hierbij te helpen.


Wat is het?

De DOS-methode ondersteunt regio’s bij het in kaart brengen van de bandbreedte van financiële en volume-effecten van interventies binnen specifieke (risico)segmenten. Onderdeel van de DOS-methode is ondersteuning via een interactieve tool. Uniek aan de tool is dat zorgpartijen zelf aan de knoppen kunnen draaien om interventies en scenario’s vorm te geven. Het interventie-effect kan vervolgens vergeleken worden met een nul-scenario: Wat gebeurt er de komende jaren met de zorgkosten voor deze doelgroep als er geen interventie zou zijn?


Micro(zorg)data van het CBS vormen de basis voor de tool. Daarnaast zijn voorspelde demografische ontwikkelingen op basis van data uit het CBS in de tool opgenomen. Demografische ontwikkelingen kunnen gekoppeld worden aan het zorggebruik (ZVW, WLZ, WMO en Jeugdhulp) om zo een bandbreedte te geven van de financiële en volume-effecten van interventies in de verschillende domeinen. Waar nodig en wenselijk kan de regio de demografische voorspellingen corrigeren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de regionale situatie, of om de effecten van alternatieve scenario’s of ontwikkelingen te onderzoeken. Bij het berekenen van besparingen en kosten (zowel vast als eenmalig) houdt het model rekening met de demografische ontwikkeling van de doelgroep. De uitkomsten worden weergegeven in toegankelijke Power-BI rapporten.


Wat levert het op?

Het Domein Overstijgend Scenario-model is een ‘opstap’ in de discussie die inzicht geeft in omvang en kosten van interventies. De DOS-tool neemt je op een overzichtelijke en gestandaardiseerde wijze mee in het inzichtelijk maken van de effectiviteit van interventies. Dit dwingt partijen om plannen te concretiseren en ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes in het streven naar een gezonde regio.

samenwerken_nienke_defintief

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

Nienke Bults

Directeur | Partner


  1. 06-27 86 35 68
  2. nienke.bults@qconsultzorg.nl
q-zorg-nienke-def-blauw

Els Roorda

Senior Adviseur | Partner


  1. 06-29 27 74 63
  2. els.roorda@qconsultzorg.nl
q-zorg-els-def-blauw
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: