Herinrichting van spoedzorg


Door de toenemende zorgvraag en steeds minder professionals, staan veel regio’s voor de uitdaging om oplossingen te vinden om deze toegang blijvend te garanderen. Landelijk beleid heeft op diverse manieren al aangegeven dat de acute zorg anders moet worden ingericht. Meer in regionale samenhang. Dit vraagt van zorgaanbieders om herstructurering, keuzes maken en oog hebben voor de regionale context. Maar ook vraagstukken zoals inhoudelijke vormgeving, locatieprofilering en het inzichtelijk maken van de gevolgen daarvan, passende bekostiging en governance. En dat is een uitdaging! Lees snel verder hoe wij je hierbij helpen!

webheader_herinrichting_spoedzorg_2

Ondersteuning van regio's

Onze adviseurs ondersteunen inmiddels in diverse regio’s de (her)inrichting van verschillende spoedpleinen, zorgcoördinatiecentra met zowel accenten op de curatieve zorg als de langdurige zorg. Daarbij maken we gebruik van onze integrale aanpak qua expertises, resultaatgerichtheid en onze sterke rol als verbinder. Gedragen uitkomsten zijn daarbij een must.


Begeleiding van Treant Zorggroep

In 2019 mochten we Treant zorggroep begeleiden in het traject om de SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal om te vormen naar basisspoedposten. Ondanks de complexiteit en de grote veranderingen voor zowel de zorgprofessionals als de -organisaties, is een soepele implementatie het resultaat geweest.


Andere opdrachtgevers

Momenteel ondersteunen we het Gelre ziekenhuis bij het locatieprofileringstraject. En zijn we in een ander ziekenhuis gestart met de herinrichting van de acute zorg. Tenslotte mogen we de ROAZ regio midden Nederland adviseren bij het inrichten van een Zorgcoördinatiecentrum.


Best practices die werken

Het is mooi dat we bij alle trajecten gebruik maken van eerder opgedane ervaringen en inmiddels goed weten wat wel en niet werkt. Wat zijn generieke succesfactoren die altijd ingezet worden, en welke factoren moet je specifiek uitlichten. Daarmee maken we direct het verschil en steken we gericht in op wat past binnen de regio. Belangrijk element: dit doen we altijd samen met de klant.

regionale-samenwerking


q-zorg-ronald-def

"Het resultaat van onze inzet: een flink aantal inzichten, oplossingen, best practices en voorbeelden om regio’s zo passend mogelijk te ondersteunen."

Ronald Meerlo, Principal Adviseur

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

Nienke Bults

Directeur | Partner  1. nienke.bults@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 27 86 35 68
q-zorg-nienke-def-blauw

Ronald Meerlo

Principal Adviseur


  1. ronald.meerlo@qconsultzorg.nl
  2. 06 - 23 05 75 70
q-zorg-ronald-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: