Herinrichting van spoedzorg door Q-Consult Zorg

De toegang tot spoedzorg in Nederland staat in diverse regio’s onder druk. Veelal door de toenemende zorgvraag en steeds minder professionals, staan veel regio’s voor de uitdaging om oplossingen te vinden om deze toegang blijvend te garanderen. Landelijk beleid heeft op diverse manieren al aangegeven dat de acute zorg anders móet worden ingericht. Meer in regionale samenhang. Dit vraagt van zorgaanbieders om herstructurering, keuzes maken maar ook oog voor de regionale context. Maar ook vraagstukken zoals inhoudelijke vormgeving, locatieprofilering en het inzichtelijk maken van de gevolgen daarvan, passende bekostiging en governance. En dat is een uitdaging!

Afgelopen periode wordt Q-Consult Zorg dan ook in toenemende mate op juist dit thema benaderd en ingezet. Belangrijkste reden: omdat alle expertises om de vraagstukken te belichten integraal aanwezig zijn. Het resultaat? Een flink aantal inzichten, oplossingen, best practices en voorbeelden om regio’s zo passend mogelijk te ondersteunen. En dit zetten we graag ook in voor jou!

We ondersteunen inmiddels in diverse regio’s de (her)inrichting van verschillende spoedpleinen, zorgcoördinatiecentra met zowel accenten op de curatieve zorg als de langdurige zorg. Daarbij maken we gebruik van onze integrale aanpak qua expertises, resultaatgerichtheid en onze sterke rol als verbinder. Gedragen uitkomsten zijn daarbij een must.

"Het resultaat? Een flink aantal inzichten, oplossingen, best practices en voorbeelden om regio’s zo passend mogelijk te ondersteunen."

“In 2019 mochten we Treant zorggroep begeleiden in het traject om de SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal om te vormen naar basisspoedposten. Ondanks de complexiteit en de grote veranderingen voor zowel de zorgprofessionals als de -organisaties, is een soepele implementatie het resultaat geweest. Op dit moment ondersteunen we het Gelre ziekenhuis bij het locatieprofileringstraject en zijn we in een ander ziekenhuis gestart met de herinrichting van de acute zorg. Tenslotte mogen we de ROAZ regio midden Nederland adviseren bij het inrichten van een Zorgcoördinatiecentrum.

Het is mooi dat we bij alle trajecten gebruik maken van eerder opgedane ervaringen en inmiddels goed weten wat wel en niet werkt. Wat zijn generieke succesfactoren die altijd ingezet worden, en welke factoren moet je specifiek uitlichten. Daarmee maken we direct het verschil en steken we gericht in op wat past binnen de regio. Belangrijk element: dit doen we altijd samen met de klant” aldus Ronald Meerlo, principal consultant. 

Benieuwd hoe wij kunnen bijdragen aan toekomstbestendige acute zorg in jouw regio of voor jouw organisatie? Neem dan contact op Ronald Meerlo

Vul ons contactformulier in of bel ons: 088 1020 910