Passende zorg en gezondheid

Q-Consult Zorg zet zich in voor de ondersteuning van de transformatie naar passende zorg en gezondheid

De uitdagingen in de zorg worden steeds complexer. Er is een blijvend tekort aan zorgprofessionals, de zorgkosten ontwikkelen zich snel en de gezondheidsverschillen worden alsmaar groter. Bovendien neemt de druk op de zorg verder toe. Het is daarmee de vraag of en op welke wijze iedereen toegang blijft hebben tot passende zorg in de toekomst.

"Een uitdaging, maar ook zeker een kans om invulling te geven aan een gezondere samenleving"

Alleen focussen op efficiency en meer zorgprofessionals is niet meer voldoende. We moeten anders naar de zorg kijken om het voor de lange termijn goed met elkaar te organiseren. Zorgorganisaties moeten daarom samen met keten- en samenwerkingspartners de kanteling maken ‘van zorg naar passende zorg en uiteindelijk zelfs naar gezondheid’. Deze transformatie vraagt om een totaal andere aanpak, waarbij rekening moet worden gehouden met zowel de veranderkundige kant als met het leren en ontwikkelen. Maar ook met de samenhang van de verschillende landelijke akkoorden waar zorgorganisaties en – professionals invulling aan moeten geven.

"We moeten anders naar de zorg kijken om het voor de lange termijn goed met elkaar te organiseren"

Transformatie

We zien dat de vraagstukken die op Q-Consult Zorg afkomen daarmee steeds complexer worden. Het gaat vaak niet meer om alléén het verbeteren van een zorgproces of het doorlichten van een financiële afdeling, zaken die overigens wel op orde moeten zijn. De beweging die is ingezet, o.a. versterkt door het inmiddels een jaar geleden ondertekende Integraal Zorgakkoord (IZA), vraagt om een andere aanpak. Eén die de transformatie naar passende zorg én gezondheid ondersteunt. En dat is niet een traject van een paar maanden. Deze transformatie vraagt om doorzettingskracht, samenwerking, leiderschap en een duidelijke visie. Het is daarom in onze huidige opdrachten vaak puzzelen om, samen met zorgorganisaties en zorgprofessionals, te komen tot een invulling van hun vraagstukken. Want als we de zorg toegankelijk en betaalbaar willen krijgen, dan moet nog meer de focus op óók gezondheid komen te liggen. Het IZA is daarmee een kans en biedt op verschillende thema’s handvatten om deze transformatie te ondersteunen.

Thema's

Een transformatie vraagt om een complex samenspel tussen verschillende thema’s die tegelijkertijd in verandering zijn. We onderscheiden daarin de volgende vijftal thema’s waarin we specifiek met onze ervaring waarde toevoegen:

  • Passende zorg en kwaliteit
  • Digitalisering en datagedreven werken
  • Werkplezier en passende capaciteit
  • Regionale samenwerking en netwerkzorg
  • Duurzame financiering & contractering

Belangrijk: het dient in combinatie met de landelijke akkoorden, zoals WOZO, GALA en TAZ, vertaald te worden naar de regionale kleuring. Q-Consult Zorg zet zich in voor het realiseren van deze transformatie. Onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling en doorvertaling van beleid naar praktijk, samenwerking en lerende netwerken, bedrijfsvoering, leiderschap en programmamanagement helpen om deze transformatie goed te begeleiden. Deze ervaring zetten we graag in voor zorgorganisaties.

Meer weten over onze ondersteuning op deze vijf thema's?
Download dan snel onze brochure links op deze pagina of neem contact op met Nienke Bults.

Vul ons contactformulier in of bel ons: 088 1020 910