Hoe ziet de route naar datagedreven werken eruit?


De wens om meer datagedreven te werken is niet uniek voor de zorg. In tegenstelling tot de meeste bedrijven is de beschikbare data in de zorg wel complexer en gevoeliger. Hoe kan de ontwikkeling van datagedreven werken door middel van verschillende fases er in jouw organisatie uit zien? Dat beschrijven onze data adviseurs Nina Koper en Joost Huizenga in deze blog. Lees snel verder!

nina-en-joost

Training De juiste dataoplossing bij de (juiste) vraag

26 september 2024

De fasen van BI-ontwikkeling

In de ontwikkeling richting datagedreven werken doorloopt een organisatie verschillende fasen. Hoewel door de hoge mate van gedetailleerde data de potentie groot is, zijn de juiste randvoorwaarden soms lastig te scheppen. Daarom schetsen we een groeimodel, die in ons whitepaper is weergegeven (het whitepaper kun je hieronder downloaden). Zo zetten we de ontwikkeling van datagedreven werken in jouw organisatie in perspectief. Dit model is gebaseerd op het Gartner-model voor BI & Analytics volwassenheid en is aangepast op basis van de resultaten van de interviews die wij hebben gedaan met 15 ziekenhuizen in 2020 en 2023.


In deze blog doorlopen we de volgende vijf fasen:

 • Fase 1: Losse data-initiatieven
 • Fase 2: Ad hoc business intelligence
 • Fase 3: Informatiegestuurde organisatie
 • Fase 4: Informatiemanagement
 • Fase 5: Datagedreven organisatie


Fase 1: Losse data-initiatieven

In de eerste fase ontstaan er versnipperd data-initiatieven. Dit houdt in dat er meestal dataprojecten worden geïnitieerd vanuit enthousiaste early adopters binnen een organisatie. Er is nog zeer beperkt kennis aanwezig van data en hoe je het werken met data organiseert. Deze fase zijn alle deelnemende ziekenhuizen ruimschoots gepasseerd.

Fase 2: Ad hoc Business Intelligence

Kenmerkend voor deze fase is dat de organisatie eigen BI-medewerkers heeft. De werkzaamheden bestaan vooral uit het beantwoorden van ad hoc vragen en het aanleveren van data aan externe partijen. De informatie is primair financieel- of productiegericht en wordt gebruikt om grip te krijgen op de organisatieprocessen. De data is nog niet gestructureerd samengebracht in een eigen datawarehouse.

Fase 3: Informatiegestuurde organisatie

In deze fase is meestal een BI-teamleider aangesteld die samen met de BI-medewerkers op een gestructureerde wijze een datawarehouse en rapportageomgeving bouwt en/of beheert. Voor belangrijke thema’s of KPI’s worden standaard datamodellen en dashboards gecreëerd. Veelal gaat het om datamodellen voor de thema’s productie, financiën, personeelsinzet en verzuim, agenda, opnames en operaties. Deze informatieproducten worden gebruikt als stuurinformatie, waarmee organisatieprocessen gestructureerd worden verbeterd. 

Fase 4: Informatiemanagement

In de fase van informatiemanagement worden BI-producten breder gebruikt om ook zorgprocessen te optimaliseren. Medewerkers worden datavaardiger en gebruikers hebben een groeiende rol in de creatie en het beheer van informatieproducten. Dit vraagt om een strakke inrichting van de governance en het bewaken van de samenhang. Doordat expertgebruikers de meeste vragen met behulp van standaardproducten kunnen beantwoorden is er ruimte voor nieuwe technische mogelijkheden, zoals realtime toepassingen en data science. De groei van het BI-team naar een Business Intelligence Competence Centre (BICC) borgt kennisuitwisseling en faciliteert intensieve samenwerking in een multidisciplinair team.

Fase 5: Datagedreven organisatie

In de datagedreven organisatie functioneert het ziekenhuis als een zelfsturende datacommunity. Beslissen en evalueren met behulp van data is de standaard. Iedereen kan initiatieven vinden, gebruiken en delen waardoor een soort App Store ontstaat. De informatieproducten worden gebruikt om continue te verbeteren om kwaliteit van zorg, effectiviteit en werkplezier te verhogen. Het BICC groeit door naar een Analytics Community of Excellence (ACE). De afdeling faciliteert het decentraal ontwikkelen van dataservices en valideert deze. Daarnaast ontwikkelt en beheert de afdeling een kernset van dataservices die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering, zoals de basis datamodellen. 


Download het whitepaper: Van Ad hoc Business Intelligence naar een Datagedreven ziekenhuis

Van ad hoc Business Intelligence naar een Datagedreven Ziekenhuis. Wat komt hierbij allemaal kijken? Waar staan de meeste ziekenhuizen nu? En welke stappen zet je richting een datagedreven ziekenhuis. Je leest het in ons whitepaper.


 • De conclusie en aanbevelingen in dit whitepaper zijn gebaseerd op onderzoek bij diverse ziekenhuizen. Gecombineerd met onze eigen kennis en ervaringen.
def-li-banner-whitepaper-datagedr-2

De thema’s van BI-ontwikkeling

De rode draad die door de verschillende fasen van het groeimodel heen loopt, is dat er ontwikkeling plaatsvindt op verschillende thema’s. In de veelheid aan vraagstukken waar je mee te maken krijgt geeft het houvast om de stappen die je moet zetten te structureren aan de hand van de volgende (sub)thema’s:

Organisatie

 • Visie & strategie
 • Klantgroepen
 • Verhouding tussen BI en gebruikers
 • Datavaardigheid

Governance & Processen

 • Prioritering
 • Ontwikkelen & releasen
 • Implementeren & leren
 • Data governance/ -management
 • Informatiebeveiliging & ethiek

Team

 • Samenstelling
 • Kennis & competenties
 • Takenpakket

Techniek

 • Tooling
 • Data-architectuur


sturen-op-bedrijfsvoering

"We weten nu waar we met datagedreven werken heen willen, welke stappen daarbij horen en in welke volgorde."

Saskia Maarssen-Brandt, Manager Planning & Control en Business Intelligence bij HMC

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

joost
nina_portret
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: