Whitepaper: 'Van ad hoc Business Intelligence naar een datagedreven ziekenhuis'

Met dit whitepaper geven we inzicht in de stand van zaken van Business Intelligence (BI) en de ontwikkeling richting datagedreven werken binnen ziekenhuizen. We gaan in op alle vraagstukken waar je als BI-manager, Chief Information Officer (CIO) of trekker vanuit een andere achtergrond mee te maken krijgt als je datagedreven wilt gaan werken. Zo kun je jouw eigen situatie en vraagstukken spiegelen aan andere organisaties. Daarbij bieden we handvatten om te bepalen hoe je als organisatie evenwichtig groeit op alle thema’s die een rol spelen bij datagedreven werken. Bij het whitepaper hoort een aanvullende matrix.

nina-en-joost

Onderzoek

In 2020 hebben we in een breed onderzoek met BI-managers/-teamleiders van 32 ziekenhuizen gesproken. In dit onderzoek hebben we een model voor BI-ontwikkeling uitgewerkt. Hierin onderscheiden we vijf fasen. Als aanvulling op dit onderzoek hebben we in 2023 opnieuw met 15 ziekenhuizen gesproken, waarvan 12 ziekenhuizen ook deel hebben genomen aan het oorspronkelijke onderzoek.


Om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren goed te kunnen volgen zijn in de interviews grotendeels dezelfde vragen aan bod gekomen, aangevuld met een aantal actuele thema’s. De conclusies en aanbevelingen in dit whitepaper zijn dan ook grotendeels gebaseerd op de resultaten van deze gecombineerde onderzoeken. En aangevuld vanuit onze jarenlange ervaring met datavraagstukken binnen de zorg.


q-zorg-els-def-blauw

Onze aanpak is erop gericht om iedereen binnen het ziekenhuis datagedreven te laten werken, van management tot de handen aan het bed. Met een bak aan ervaring op het gebied van data én kennis van de zorg, helpen wij graag om meer waarde uit data te halen.

Els Roorda, Senior Adviseur | Partner

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

Els Roorda

Senior Adviseur | Partner


  1. 06-29 27 74 63
  2. els.roorda@qconsultzorg.nl
q-zorg-els-def-blauw
nina_portret
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: