Verbeteren van de zorg door datagedreven werken


Datagedreven werken wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse zorg. Ook in het IZA is een belangrijke rol weggelegd voor de inzet van data voor het verbeteren van de zorg. Tegelijkertijd is datagedreven werken nog een abstract begrip: hoe pak je dit aan, waar begin je en waar leg je de focus? En misschien nog wel het belangrijkste: om de belofte van datagedreven werken uiteindelijk waar te maken moeten de gecreëerde mogelijkheden ook daadwerkelijk benut worden in de dagelijkse praktijk van professionals.

nina-en-joost

Waarom een datastrategie?

De stap naar meer datagedreven werken is niet een stap die je van de ene op de andere dag zet. Dit vraagt een beweging op alle niveaus in de organisatie waar tijd overheen gaat. Dit is dan ook eerder een meerjarige beweging die wordt ingezet en die een ontwikkeling vraagt van de organisatie op verschillende vlakken. Het uitwerken van een datastrategie kan de organisatie helpen om te concretiseren waar specifiek op in wordt gezet als het gaat om datagedreven werken. Het biedt een leidraad om focus aan te brengen in de activiteiten en keuzes voor de komende jaren.


Een datastrategie als leidraad

Door in een datastrategie te beschrijven waarvoor data ingezet gaat worden, kan vervolgens uitgewerkt worden hoe dit te realiseren. Door een breed gedragen beeld te creëren waar naartoe gewerkt wordt én wat dit concreet oplevert wordt de basis gelegd om samen naar dit doel toe te werken. Datagedreven werken vraagt niet alleen een technische ontwikkeling van informatieproducten, maar vraagt juist om een nauwere samenwerking tussen inhoudsdeskundigen en technici. Het moet uiteindelijk ook leiden tot het op een andere manier van werken. Dit is een meerjarige ontwikkeling en het hebben van een datastrategie helpt om hier richting aan te geven en de verschillende ontwikkelingen in samenhang te beschouwen.


Omdat meer datagedreven gaan werken stappen op verschillende organisatieniveaus en thema’s of expertisegebieden vraagt zijn er veel stakeholders betrokken. Het opstellen van een datastrategie vraagt daarom om een projectmatige aanpak.


Een organisatiebrede strategie

Een mooi inhoudelijk startpunt kan zijn om de organisatiebrede strategie te onderzoeken. Wat zijn de speerpunten van jouw organisatie? De kans is groot dat in de strategie al aanknopingspunten te vinden zijn voor de inzet van data. Daarnaast kunnen medewerkers de vertaling maken naar de inzet van data in de dagelijkse werkzaamheden. Het is daarom in de praktijk waardevol gebleken om interviews te voeren met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Om op deze manier te achterhalen waar de wensen voor de inzet van data liggen. En om concreet te maken wat dit dan precies oplevert – in de breedste zin van het woord. Dit kan zowel zijn voor de patiënt, voor de professional of voor de organisatie als geheel.

datagedreven-werken-3


nina_portret

"Door in een datastrategie te beschrijven waarvoor data ingezet wordt, kan vervolgens uitgewerkt worden hoe dit te realiseren. Door een breed gedragen beeld te creëren, waar naartoe gewerkt wordt én wat dit concreet oplevert, wordt de basis gelegd om samen naar dit doel toe te werken."

Nina Koper, Medior Adviseur

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

Els Roorda

Senior Adviseur | Partner


  1. 06-29 27 74 63
  2. els.roorda@qconsultzorg.nl
q-zorg-els-def-blauw
nina_portret
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: