Geslaagde ontwikkeling van het Kwaliteitskader Forensische Zorg


Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde in 2020 een Kwaliteitskader Forensische Zorg om vast te leggen welke kwaliteit van zorg ze verwachten van zorgaanbieders binnen de forensische zorg. Ons werd gevraagd om dit proces te ondersteunen. We hielpen bij het stroomlijnen van de processen van deze ontwikkeling en bij het vergroten van het draagvlak binnen betrokken partijen. Coördinerend beleidsmedewerker Cedric Furr van Team Forensische Zorg vertelt over zijn ervaring met zijn samenwerking met Q-Consult Zorg.

Tussen zorg en veiligheid

Forensische zorg vindt plaats op het snijvlak tussen zorg en veiligheid. Door justitiabelen met een psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking te behandelen, bevorderen we het herstel van de patiënt en voorkomen we recidive. In de sector werken organisaties die op het oog best van elkaar verschillen intensief samen. Zo koopt de Dienst Justitiële Inrichtingen forensische zorg in bij particuliere zorgaanbieders, die ook reguliere zorg leveren.


Uitdagingen in het veld

Brancheverenigingen en samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen de zorgaanbieders. Beroepsverenigingen behartigen de belangen van de vele professionals die in de forensische zorg werken. Ook zijn er organisaties die voor de belangen van patiënten en hun familie staan. En de zorgaanbieders werken nauw samen met de reclassering tijdens het verlenen van zorg. Een complex veld met even zo complexe uitdagingen!


Kwaliteitskader Forensische Zorg

In deze context wilden we als departement in 2020 dat er een Kwaliteitskader Forensische Zorg zou komen. Daarin moest vastgelegd worden welke kwaliteit van zorg we eigenlijk verwachten van zorgaanbieders. En we wilden ook een koppeling met de tarieven: zijn die voldoende om die gevraagde kwaliteit te kunnen leveren? We kwamen uit een rumoerige periode en er bleek veel behoefte aan een kwaliteitskader dat rust kon brengen in de sector. 

q-zorg-cultuurfoto-s-leiderschap_def
iris-defintief-banner

Verschillende vaardigheden bij Q-Consult Zorg

Maar hoe pak je dat aan? Want er waren veel betrokken partijen en even zoveel wensen en belangen. In onze zoektocht naar een geschikte partij om dit proces in goede banen te leiden, zijn we uitgekomen bij Q-Consult Zorg. Het projectteam was samengesteld uit verschillende type mensen, met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Dat bleek een hele goede zet, omdat al die verschillende vaardigheden allemaal nodig bleken.


Van eenheid naar eindproduct

Q-Consult Zorg was op deze manier in staat om niet alleen een strak proces in te richten waarbij alle deadlines zijn gehaald; het lukte ook om alle partijen aan boord te krijgen en te houden. Sleutel hierin was het betrekken van iedereen, het luisteren naar iedereen en laten zien dat hun input verwerkt werd in het eindproduct. Deze insteek was intrinsiek gemotiveerd. Alle betrokken partijen zijn continu gehoord en dat was in mijn optiek van doorslaggevende betekenis om zo’n groot draagvlak voor het Kwaliteitskader te krijgen. En dat draagvlak is essentieel voor het slagen van het Kwaliteitskader! 


“Ik heb aan den lijve ondervonden hoe werkplezier, grote ambities en het boeken van resultaten perfect samen kunnen gaan.” 

Cedric Furr, coördinerend beleidsmedewerker Team Forensische Zorg, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

Nienke Bults

Directeur | Partner


  1. 06-27 86 35 68
  2. nienke.bults@qconsultzorg.nl
q-zorg-nienke-def-blauw
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: