De positieve uitkomsten van de kwaliteitsvisitatie bij De Twentse Zorgcentra en Vanboeijen


We delen graag het goede voorbeeld van De Twentse Zorgcentra (DTZC) en Vanboeijen. Zij hebben samen een programma opgesteld en vroegen Q-Consult Zorg als voorzitter en procesbegeleider. Moeilijke thema's werden tijdens de visitatie ingebracht en verder uitgediept wat resulteerde in meer begrip en herkenning. Er was ruimte om elkaar advies te geven en dit gaf energie om ermee aan de slag te gaan en stappen te zetten in de praktijk!

Waarom een kwaliteitsvisitatie?


Het kwaliteitsrapport bespreken met een andere organisatie, dat kan nog eens wat opleveren! Een intercollegiale doorlichting van een vakgroep op locatie, ook wel een kwaliteitsvisitatie genoemd, resulteert in bevindingen die zorgen voor een volgende stap in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. In het kwaliteitskader gehandicaptenzorg komt deze externe kwaliteitsvisitatie eens per twee jaar terug. Het inspirerend vormgeven van een visitatie met een goede opbrengst is echter uitdagend.


Kwaliteitsrapport als uitgangspunt

Met als uitgangspunt het kwaliteitsrapport is er samen gekozen voor een werkvorm waarin er uitwisseling is tussen de organisaties en twee externe deskundigen. Hierbij was veel ruimte voor complimenten en nieuwsgierige vragen. Voor DTZC was openheid een thema dat hierin naar voren kwam. In hun rapportage worden zowel cliënten als medewerkers betrokken en zijn mooie initiatieven terug te vinden. Het delen van punten die niet volgens verwachting lopen en het op basis daarvan bijstellen, geeft als resultaat een eerlijke en oprechte rapportage.

Vanboeijen gaf in het rapport mooie verhalen weer van bewoners, verwanten en medewerkers. Het rapport gaf een goede reflectie weer van de plannen, inclusief de uitvoering en het gaandeweg leren en bijsturen daarvan. Er is openheid om te delen en leren van een nieuwe aanpak in de dagelijkse praktijk. De trots van de bewoners, over hoe ze werken en leren, straalde er vanaf tijdens de rondleiding gedurende de kwaliteitsvisitatie.


Wat levert een kwaliteitsvisitatie op?

Voorafgaand aan de visitatie is DTZC en Vanboeijen gevraagd om een vraag te formuleren vanuit een actuele uitdaging. Hieruit kwamen de volgende vragen; ‘Hoe borgen we kwaliteitsbeleid in een complexe context?’ en ‘Hoe kunnen we inzichtelijk maken welke opbrengsten komen uit teamreflecties?’. De visitatie gaf de mogelijkheid om moeilijke thema's in te brengen en deze beter uit te diepen. 

cultuurfotomarjoleinpetradefintief
datagedreven-werken-3

Deze aanpak heeft het volgende opgeleverd:


  1. Het verkrijgen van meer inzicht in het praktisch vormgeven van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.
  2. Het uitwisselen van uitdagingen en samen werken aan een aanpak hiervoor.
  3. Het delen van trotse momenten en de groei die binnen een organisatie plaatsvindt.
  4. Het ontvangen van praktische suggesties om de kwaliteit van zorg nog beter vorm te geven.


Al met al een erg leerzame kwaliteitsvisitatie, die zorgt voor nieuwe inzichten en kwaliteitsverbetering.


q-zorg-marjolein-def

"Dit leverde begrip en herkenning op en gaf beide organisaties ruimte om elkaar te adviseren/tips te geven op deze thema's. En dit geeft energie om ermee aan de slag te gaan in de praktijk!"

Marjolein Schimmel, Senior Adviseur.

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

Marjolein Schimmel

Senior Adviseur


  1. 06-31 02 89 09
  2. marjolein.schimmel@qconsultzorg.nl
q-zorg-marjolein-def

Marlou van Broekhoven

Senior Adviseur


  1. 06-50 88 26 70
  2. marlou.van.broekhoven@qconsultzorg.nl
q-zorg-marlou-def-blauw
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: