Treant Zorggroep- Zorg voor de regio


In een jaar tijd heeft Treant een complete herprofilering van drie ziekenhuislocaties doorgevoerd. De samenwerking tussen de ziekenhuislocaties is verstevigd, zoals bij de fusie was beoogd. En cure en care zijn verder op elkaar aangesloten. Wat zijn de succesfactoren geweest? Je leest het in deze klantcase!

Een grote veranderopgave


Emmen: complexe ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp

De ziekenhuislocatie in Emmen wordt ingericht voor ingewikkelde zorgvragen. Dit zijn spoedopnames, acute of hoogrisico-operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van een langere opname. Voor deze zorg dient een groot team van verschillende specialisten aanwezig te zijn. Acute afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC), Neurocare, Coronary Care Unit/Eerste Hart Hulp (CCU/EHH), zijn uitgebreid en er is een nieuwe Acute Opname Afdeling (AOA) geopend. 


Hoogeveen en Stadskanaal: weekziekenhuizen met basisspoedpost

De ziekenhuislocaties in Stadskanaal (per 6 januari) en Hoogeveen (per 6 april) zijn nu weekziekenhuizen voor zorg die geen directe haast heeft en die we goed kunnen plannen (planbare zorg). Op deze locaties is een basisspoedpost ingericht en is voor cardiologische patiënten en huisartsen het innovatieve concept van een Cardiac Triage Unit ingericht. 


Netwerkzorg

Om de uitstroom uit het ziekenhuis te bespoedigen, zijn er bedden voor herstel en revalidatie op de ziekenhuislocaties ingericht onder regie van de langdurige zorg. Diverse projecten netwerkzorg zijn geïnitieerd met als doel: juiste zorg op de juiste plek en de juiste medewerkers op het juiste moment te leveren.


Medisch ondersteunende diensten/OK 

Door de concentratie van acute en complexe zorg in Emmen en de electieve, laagcomplexe zorg te verschuiven naar Stadskanaal en Hoogeveen, ontstaan er grote veranderingen in het patiëntenaanbod van de locaties. De klinische capaciteit, de OK-bezetting en -planning en de medische ondersteuning zijn aangepast op de veranderende patiëntenstromen.

marjolein4


"Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd binnen het programma ‘Zorg voor de Regio’. Voor Treant Zorggroep lag er een grote veranderopdracht. De begeleiding van Q-Consult Zorg is daarbij cruciaal geweest: met focus, plezier en resultaat hebben we ons doel behaald. We gaan duurzaam de toekomst in!"

Esther Vastenavond–Nijboer, Manager Bedrijfsvoering vrouw, kind & urologie Treant Zorggroep.

toekomstgerichte-bedrijfsvoering

Nieuwe logistieke concepten en verbouwingen

Ruim 15 grote verbouwingen onder grote tijdsdruk. Waaronder de bouw, inrichting en opening van een acute opnameafdeling binnen een jaar:

 • uitbreiding van de SEH.
 • inrichting van twee basisspoedposten.
 • inrichting van Kortdurende Intensieve Zorg (KIZ) en herstelbedden.
 • uitbreiding van de IC, CCU/EHH en Neurocare.


De deadline lag vast, omdat met de regiopartners was afgesproken dat 6 januari 2020 de SEH in Stadskanaal werd omgevormd tot basisspoedpost en 6 april ditzelfde gepland stond in Hoogeveen. Vanwege de coronacrisis is deze laatste deadline zelfs nog een week vervroegd om zodoende versneld extra gespecialiseerde medewerkers in te kunnen zetten op de IC en Coronary Care Unit in Emmen.


Grote impact op omzet en medewerkers

Treant heeft echt de nek uitgestoken in de regio. Met een verwachte omzetdaling van circa € 50 miljoen en personele gevolgen voor circa 500 fte is de impact enorm. De organisatie is over de eigen schaduw heen gestapt voor goede zorg in de regio, maar heeft daardoor wel een hele stevige veranderopgave. Vanuit de onderbouwing van een eigen financiële businesscase van Treant zijn met zorgverzekeraars financiële afspraken gemaakt over de verminderde patiëntenaantallen met oog voor de frictiekosten van een grote organisatieverandering. De verwachte daling van de omzet heeft gevolgen voor tijdelijk- en vast personeel. Treant is blij dat de nieuwe formatie eind april 2020 nagenoeg gerealiseerd is, naar verwachting en zonder gedwongen ontslagen.

Treant Zorggroep heeft Erik den Teuling, partner bij Q-Consult Zorg, gevraagd dit programma met zijn team collega’s te leiden. De programmaorganisatie heeft vanaf het begin een aantal zaken stevig neergezet:


 • duidelijke opdracht(gever) en een helder mandaat;
 • duidelijke programmaorganisatie en verantwoordelijkheden;
 • strakke opzet met projectinitiatiedocumenten;
 • formeel aanstellen van projectmedewerkers met aanstellingsbrieven;
 • betrekken van meer dan 200 medewerkers van Treant bij de planvorming;
 • duidelijke tijdlijnen en doelen;
 • duidelijke termijnen voor het adviestraject en regelmatige (in)formele communicatie met de stakeholders;
 • open communicatie en het halen van de afgesproken termijnen en deadlines rondom wettelijke advisering en besluitvorming;
 • na de adviesfase omschakeling naar een uitvoeringsorganisatie met deelverantwoordelijkheden;
 • strakke wekelijkse sturing op de gemaakte afspraken;
 • aanspreekcultuur;
 • regelmatige afstemming met de lijnorganisatie;
 • vieren van successen.q-zorg-erik-def


Ik kijk terug op een fraai staaltje projectmanagement! Dat stond onder een energieke en gedreven leiding, gesteund door een fijn team van kundige mensen. Dit team was in staat in korte tijd onze organisatie te doorgronden, was altijd goed benaderbaar en kon waar nodig snel opschalen. Mede door een goede programma-organisatie, respect voor de mens achter de organisatie, maar vooral ook oog voor de lokale situatie, de grote inzet van het gehele Q-Consult Zorg-team en hun rekenkundige kennis, is het project binnen de gestelde termijnen volbracht naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers.” 

Peter Kleingeld, Voorzitter Medisch Specialisten Collectief Treant Zorggroep.

sturen-op-bedrijfsvoering

Communicatie

Intern en extern is veel tijd en aandacht besteed aan het:

 • formuleren en communiceren van de ‘Why’?;
 • in gesprek gaan met medewerkers (individueel, via de projecten, via de lijn, via reflectiegroepen, klankbordgroep en via medewerkersbijeenkomsten);
 • inbrengen van het patiëntenperspectief via de cliëntenraden;
 • in gesprek gaan met bewoners en gemeenten door het bezoeken van bijeenkomsten in de diverse gemeenten;
 • verbinding houden met het regieteam en Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) voor externe afstemming;
 • op meerdere manieren communiceren van de voortgang.


Tot slot

Wat er in een jaar tot stand is gebracht, is vooral te danken aan de inzet en loyaliteit van medewerkers. Velen hebben vanuit hun eigen beweegredenen, en soms ook met bedenkingen, loyaal meegedacht met de adviezen en later ook meegewerkt aan de uitvoering daarvan. Naast een groot hart voor Treant gaven medewerkers aan de urgentie van de veranderingen te begrijpen. Men is trots op Treant en wil daarvoor ook de handen uit de mouwen steken. Er is nog veel te wensen en ontwikkelen binnen Treant. Of het nu gaat om het opbouwen van de geplande Centers of Excellence of de verdere uitrol van netwerkzorg, het fundament staat stevig.

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

Karin de Booij

Senior Adviseur | Partner


 1. 06-27 86 35 70
 2. karin.de.booij@qconsultzorg.nl
q-zorg-karin-def
q-zorg-kim-sf-v2
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: