Data Intelligence & Tooling

Data Intelligence & Tooling

Datamanagement maakt een snelle opmars in de zorg. Denk aan dashboards die dagelijks up-to-date informatie tonen of complexe algoritmes zoals Machine Learning. Wij ondersteunen instellingen en samenwerkingsverbanden in de regio zowel organisatorisch als technisch om meer waarde uit de beschikbare data te halen. Ook verzorgen wij training & opleiding op het gebied van data en softwareontwikkeling.

Data & analyse

Bronsystemen bevatten vaak een schat aan gegevens. Maar welke stappen moet je doorlopen om de gegevens te ontsluiten? Welke techniek is het meest geschikt? Hoe vertaal je de bevindingen begrijpelijk en effectief? En hoe voldoet dit aan de AVG? Wij kunnen ons goed voorstellen dat dergelijke vragen in de organisatie leven. Q-Consult Zorg heeft kennis van data en analyse in huis om jouw zorgorganisatie te ondersteunen. Lees meer over betrouwbare brondata, data analytics, en storytelling met data >>

Tooling

Organisaties hebben veel data tot hun beschikking, maar weten niet altijd wat er allemaal met deze data mogelijk is. Ook missen soms de benodigde tools om van data tot waarde te komen. Afhankelijk van het vraagstuk kunnen wij de tools ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. Lees meer over onze ondersteuning van processen >>