Data analytics

Data analytics

Het is verbluffend hoeveel data er in de zorg in Nederland geregistreerd wordt en hoe weinig daar nu mee gedaan wordt om de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te waarborgen. En dat terwijl er door de opkomst van slimme technieken steeds laagdrempeligere mogelijkheden zijn om deze goudmijn aan te boren. Deze data kan voor iedere instelling van toegevoegde waarde zijn! 

Wil je weten welke oudere waarschijnlijk snel crisisopvang nodig heeft zodat je dit kunt voorbereiden? Of ben je benieuwd wat de toekomstige zorgvraag in de regio gaat worden? Welke vraag er ook leeft, met data kan er op een innovatie en creatieve wijze antwoord op gegeven worden. Data-analyses maken het mogelijk om ontwikkelingen te combineren, modelleren en effecten inzichtelijk maken. Zo krijgen we grip op de toekomst en ondersteunen we het nemen van optimale beslissingen.
 

Wat zijn data analytics?

Met behulp van data kan inzicht gegeven worden in het verleden, het heden en de toekomst. Data analytics is het creëren van waarde uit data. Dit betekent dat er inzichten worden gegenereerd uit een grote hoeveelheid data (big data), waarop besluitvorming kan worden gebaseerd. Data analytics komt in vele soorten en maten; van het inzichtelijk maken van processen tot het vinden van onderliggende verbanden met behulp van machine learning. Hiervoor kunnen uiteenlopende tools worden ingezet zoals Excel, SQL, Python en R, afhankelijk van de data analytics techniek of passend bij het probleem.  
 

Een combinatie van zorginhoudelijke en analytische kennis

Het inzichtelijk maken van stuurinformatie en het structureren van grote hoeveelheden data vergt zorginhoudelijke en analytische kennis. Dit is een lastige combinatie en wij ondersteunen organisaties hierbij. Een greep uit onze oplossingen:

Gericht dossieronderzoek met machine learning
Dossieronderzoek is een tijdrovende taak. Om tijd te besparen hebben wij een machine learning-model ontwikkeld. Het model gebruikt drie soorten data: data over de patiënt, data over de omstandigheden van de patiënt, en data over de complicaties van de patiënt. Op basis van deze data voorspelt het model welke dossiers nagekeken moeten worden op potentieel vermijdbare schade. Hieruit volgt een selectie van de meest relevante dossiers voor nader onderzoek. Dit zorgt ervoor dat niet alle dossiers meer nagekeken hoeven te worden en bespaart zo veel tijd. Deze tijd kan zo bijvoorbeeld besteed worden aan het verbeteren van processen.

Monitoren van zorg op de juiste plek
Het idee achter zorg op de juiste plek is dat zorg verplaatst of vervangen wordt, zodat kosten kunnen worden bespaard. Om dit te realiseren moet er integraal worden samengewerkt. Data is een belangrijk startpunt van zorg op de juiste plek. Wij brengen databronnen van verschillende organisaties samen en maken zo een integrale foto om de huidige gezondheidsstatus van de regio in kaart te brengen. Verder zijn wij met verschillende regio’s bezig met de ontwikkeling van een dashboard op basis van data, waarmee het mogelijk is om transitie-initiatieven te monitoren en besluitvorming te ondersteunen.

Process mining in Value-Based Health Care
De kern van Value-Based Health Care is het maximaliseren van waarde voor patiënten. Dat betekent: de beste uitkomsten realiseren voor de laagste kosten. Een optimaal werkend proces is noodzakelijk om de verspillingen en de kosten laag te houden in de gezondheidszorg. Process mining is een techniek die het mogelijk maakt om complexe processen te presenteren in een begrijpelijke visualisatie. Zo wordt inzicht verkregen in hoe de processen werkelijk lopen en hoe zich dit verhoudt tot het gewenste proces. Bottlenecks in performance en doorlooptijd worden blootgelegd, zodat vervolgens doelgericht kan worden bijgestuurd en kosten kunnen worden bespaard.

Grip op de toekomst met scenarioplanning
De Nederlandse bevolking vergrijst. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moeten zorginstellingen goed onderbouwde portfoliokeuzes maken. Scenarioplanning helpt om de zorg betaalbaar te houden. Ons scenarioplanning-model combineert productievolumes en zorgprofielen met de demografische ontwikkeling in de regio. Het model kan op basis van de in scenarioplanning sessies-gedefinieerde trends één of meerdere toekomstbeelden ontwikkelen. Dit geeft zicht op de ontwikkeling van de toekomstige zorgvraag en de benodigde capaciteit op de middellange termijn (5 á 10 jaar vooruit). Dit helpt managers en bestuurders strategische keuzes te maken.
 

Benieuwd naar de mogelijkheden van data-analyses binnen jouw organisatie?

Wij denken graag met je mee! Bij interesse nemen we telefonisch contact op en komen daarna langs om gezamenlijk jouw vraag te verkennen. Op grond waarvan wij een realistisch voorstel voor de aanpak zullen doen. In deze werkwijze zijn wij eerlijk en realistisch in wat wij haalbaar achten; zo nodig kiezen we voor een gefaseerde aanpak met GO/NO GO momenten.