Digitalisering van de zorg (e-health) Samenhangende digitale zorg op de gewenste plek

E-health 

E-health is de inzet van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Hieronder vallen toepassingen die zelfregie bevorderen en de middelen die bijdragen aan gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgorganisatie. E-health draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige zorg & ondersteuning op de plek waar de patiënt of cliënt het wenst. Samenhang is de succesfactor: binnen de eigen organisatie en in samenwerkingsverband. 

Wij staan voor passende integratie en het eenduidig vastleggen en delen van informatie in alle fasen van ontwikkeling op weg naar slimme zorg.

Starten, implementeren en borgen van e-health

Wij ondersteunen organisaties bij het ontwerpen en implementeren van e-health en bieden professionals in deze transitie ook coaching en training op e-health aan. Hierbij is aandacht voor borging in de primaire én secundaire processen. 

Onze e-health-toolbox helpt je op weg!
Met inspiratie en vele praktische handvatten aan de slag gaan: van het formuleren van een visie tot het samenhangend implementeren van de juiste digitale toepassingen. Vraag de e-health-toolbox aan!

Snel en flexibele hulp nodig voor uitvoerend werk?
Q-Talent biedt tijdelijke ondersteuning tijdens piekdrukte. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van digicoaches bij het maken van gebruiksinstructies, als floorsupport-medewerker om uitleg te geven over nieuwe werkwijzen of als projectmedewerker.

Integrale zorg met e-health

E-health is onmisbaar voor goed samenwerkende (nieuwe) integrale zorgnetwerken. Het draagt bij aan kwaliteit en veiligheid van zorg in de regio en het beheersen van kosten. Wij ondersteunen jullie regio graag bij het vormen van samenwerkingsverbanden en integrale zorg

Ondersteuning aanvraag subsidieregelingen

De overheid zet actief in op e-health met verschillende stimuleringsregelingen en structurele bekostiging. Wij ondersteunen organisaties bij de aanvraag van dergelijke subsidies op no cure no pay-basis. Wil je met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-healthoplossingen? Of wil je een gedragen visie op e-health binnen jouw zorgorganisatie ontwikkelen? Dan is het mogelijk om subsidie SET of SET-Visievorming aan te vragen. Lees meer over de subsidieregelingen voor e-health.

Q-Academie verzorgt subsidietraject Training tot digicoach voor VWS

Met de voucherregeling Training tot digicoach kunnen zorg- en welzijnsorganisaties - die vallen onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet - een aanvraag doen om hun medewerkers te laten trainen tot digicoach. Bekijk het programma van de training tot Digicoach.