SectorplanPlus

SectorplanPlus

Vanaf 22 augustus is de subsidieregeling SectorplanPlus 2022-2023 gestart. Hierbij kunnen zorginstellingen hun personeel een opleiding kunnen aanbieden in het kader van duurzame inzet van de medewerker en minimaal 50% van de opleidingskosten vergoed kunnen krijgen middels de subsidie. 

Concreet zijn de volgende categorieën activiteiten subsidiabel: 

  • Training- of ontwikkelactiviteiten (zoals workshops) gericht op het gezond houden en verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hieronder vallen in het bijzonder, doch niet uitsluitend, activiteiten gericht op:
    • Leiderschapsvaardigheden (zoals zelfleiderschap en leiderschap binnen (en aan) zorgteams), soft skills, digitale vaardigheden, zorgcommunicatie, virtual reality programma’s en het omgaan met nieuwe innovaties in het werkveld in de algemene zin (zoals domotica, zorgrobotica, slimmer organiseren, slimmer werken, etc.).
    • Zeggenschap en professionele autonomie van zorgverleners.
  • Het toerusten van (nieuwe) werkbegeleiders en werk-/praktijkbegeleiders, zodat zij de instroom van medewerkers kunnen begeleiden volgens nieuwe standaarden en in aansluiting bij actuele en toekomstige onderwijsmethodieken.

Deadline voor inschrijven is 30 september 2022.

Benieuwd hoe wij jou hier verder mee kunnen helpen? Of heb je nog meer vragen? Niels helpt je graag verder.