Leren & Ontwikkelen

Leren & Ontwikkelen

Steeds meer zorgorganisaties ontwikkelen zich tot lerende organisaties, waarin medewerkers actief betrokken worden bij het voortdurend verbeteren van de zorgprocessen, de dagelijkse praktijk en het leveren van kwalitatieve zorg aan patiënten. Q-Consult Zorg helpt zorgorganisaties daarbij. Onze expertise ligt op leiderschap, teamontwikkeling, professionele individuele ontwikkeling en het faciliteren van leergesprekken.   

Wij geloven dat sterke teams en leiders de basis vormen voor een succesvolle organisatie en bieden begeleiding om samenwerking en communicatie te bevorderen. Hiermee dragen we bij aan het bevorderen van positieve verandering binnen organisaties en verbetering in de zorgdienstverlening

Leiderschap

Voor leidinggevenden in de zorg is een belangrijke rol weggelegd. Zij zijn de verbindende schakel tussen medewerkers, teams en organisaties. Leiderschap vraagt het vermogen te schakelen tussen verschillende rollen. Q-Consult Zorg heeft een duidelijke visie ontwikkeld op welke rollen dat zijn! Lees meer over Leiderschap in de zorg>>

Teamontwikkeling

Of jouw team nu al jaren samenwerkt of zich pas net heeft gevormd; aandacht voor je team is altijd belangrijk. Team coaching helpt om teamkwaliteiten in kaart te brengen, in een bestaand of een net nieuw gevormd team. We begeleiden teams om effectiever samen te werken, communicatie te verbeteren en onderlinge relaties te versterken. Lees meer over Teamontwikkeling >>