Sectorspecifieke ondersteuning

Sectorspecifieke ondersteuning

Q-Consult Zorg denkt mee over nieuwe werkwijzen, nieuwe ambities en nieuwe inzichten in zorgorganisaties. Specifiek op het gebied van financiën, data, doelmatigheid en kwaliteit & veiligheid. Lees hieronder wat we specifiek voor de farmaceutische industrie & medical Devices, geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg, jeugdzorg en voor Veilig Thuis doen.

Farmaceutische industrie & medical Devices

Omdat wij de zorg door en door kennen, kunnen wij ook organisaties in de farmaceutische industrie of medical devices goed van dienst zijn. Met onze kennis en ervaring op het gebied van bekostiging, procesinrichting, doelmatigheid en het beheersen van kwaliteit van zorg, helpen wij je om de waarde van producten beter zichtbaar te maken. Je kunt bij ons terecht voor advies, tooling, (maatwerk)training en opleiding. Onze betrokken consultants en trainers zijn werkzaam geweest in de farmaceutische industrie en medical devices of kennen deze markt goed door jarenlange projectervaring bij verschillende bedrijven. Meer lezen over onze ondersteuning voor Farma en MD >>

Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Forensische Zorg (FZ) leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. De GGZ zorgt voor het voorkomen, behandelen en begeleiden van psychische problemen. De FZ betreft zorg opgelegd vanuit een straf of maatregel aan personen met een complexe problematiek. Het leveren van kwalitatief goede zorg in samenwerking met de keten is een voorwaarde om succesvolle geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg te leveren. Lees welke ondersteuning we bieden voor de GGZ en FZ >>

Jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 stijgt het aantal jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdzorg, jeugdhulp en jeugdreclassering. Met deze transitie is er overgegaan van een beperkt aantal opdrachtgevers naar 350 gemeenten. Zes jaar na de transitie staat de sector nog steeds voor uitdagingen. Een goed fundament onder het jeugdzorgstelsel ontbreekt nog steeds blijkt uit de kamerbrief perspectief voor de jeugd. De continuïteit en kwaliteit van met name de hoog-complexe jeugdzorg staat hiermee onder druk. Dit brengt grote financiële vraagstukken en uitdagingen voor de dienstverlening met zich mee. Lees hoe wij hierin kunnen ondersteunen >>

Veilig Thuis

Vrijwel alle Veilig Thuis-organisaties hebben te maken met een personeelstekort, een hoge caseload en toenemend aantal binnenkomende adviezen en meldingen. Goede afspraken met de gemeente en een ketengerichte aanpak worden steeds belangrijker. Als expertisepartner denken we graag mee met de ontwikkelingen waar Veilig Thuis-organisaties mee te maken hebben. We bieden de volgende dienstverlening aan >>