Farmaceutische industrie & Medical Devices

Farmaceutische industrie & Medical Devices

Omdat wij de zorg door en door kennen, kunnen wij ook organisaties in de farmaceutische industrie of medical devices goed van dienst zijn. Met onze kennis en ervaring op het gebied van bekostiging, procesinrichting, doelmatigheid en het beheersen van kwaliteit van zorg, helpen wij je om de waarde van producten beter zichtbaar te maken. Je kunt bij ons terecht voor advies, tooling, (maatwerk)training en opleiding. Onze betrokken consultants en trainers zijn werkzaam geweest in de farmaceutische industrie en medical devices of kennen deze markt goed door jarenlange projectervaring bij verschillende bedrijven.

Zorgfinanciën en businesscases

Of een geneesmiddel of medical device na lancering op de Nederlandse markt een snelle en succesvolle opschaling heeft, hangt van verschillende factoren af. Eén hiervan is de kwaliteit van de onderliggende businesscase. De ervaring leert dat een geneesmiddel beter landt wanneer een leverancier de complexiteit van het Nederlandse zorg- en bekostigingsstelsel doorgrondt en begrijpt welke interne en externe stakeholders hun krachten op de zorginstelling uitoefenen. Lees meer over het productportfolio, zorgpaden, businesscases en ons trainingsaanbod >>

Innovatie & monitoring

In de zorg kijken we op een nieuwe manier naar de patiënt. Niet het leveren van zorg staat centraal, maar de uitkomst. En nog specifieker: de uitkomst voor de individuele patiënt. Door innovaties in e-health bijvoorbeeld kunnen patiënten steeds beter gemonitord worden. Deze data gebruiken we om van Value-Based Health Care (grote gemene deler) te bewegen naar personalised healthcare (unieke zorg). Hierin kunnen wij ook ondersteunen als Trusted Third Party. Lees meer over Value-Based Health Care, Personalised Healthcare, waardegedreven verdienmodellen en e-health >>

Training & opleiding

Q-Academie biedt diverse trainingen en workshops aan die de ontwikkelingen binnen de ziekenhuissector, de werkwijze van ziekenhuizen en de financieringssystematiek inzichtelijk maken. Daarnaast hebben we de Serious Game Hartslag ontwikkeld. Deze uitdagende game geeft in korte tijd inzicht in de complexiteit van een ziekenhuis, de onderlinge relaties en processen. Ook verzorgen wij masterclasses, trainingen en lezingen voor jullie klanten. Bekijk al onze trainingen voor farma en medical devices industrie >>