Innovatie & monitoring

Innovatie & monitoring

In de zorg kijken we op een nieuwe manier naar de patiënt. Niet het leveren van zorg staat centraal, maar de uitkomst. En nog specifieker: de uitkomst voor de individuele patiënt. Door innovaties in e-health bijvoorbeeld kunnen patiënten steeds beter gemonitord worden. Deze data gebruiken we om van Value-Based Health Care (grote gemene deler) te bewegen naar personalised healthcare (unieke zorg). In een aantal gevallen is het interessant hier een waardegedreven verdienmodel op te baseren.

Value-Based Health Care (monitoring)

Het geneesmiddel of medical device vermindert zorggebruik of heeft een verschuiving van zorg tot gevolg: het levert waarde. Deze uitkomst is niet altijd direct inzichtelijk voor de zorgprofessional, terwijl het juist de toepasbaarheid van het product kan vergroten. Een zorgprofessional is immers eerder geneigd middelen opnieuw voor te schrijven, wanneer hij wordt gewezen op de behaalde meerwaarde. 

Vanuit onze rol als dataconsultants zijn wij betrokken bij diverse projecten om waarde in het ziekenhuis te meten en inzichtelijk te maken. Wij hebben veel ervaring met het ophalen van data en het inzichtelijk terugkoppelen van data in dashboards. In samenwerking met jouw klant(en) kunnen we het geneesmiddelengebruik in een duurzaam traject monitoren. Vervolgens kunnen we de effectiviteit van het product meten, doelmatige prijsafspraken onderbouwen en/of volledige zorgprocessen visualiseren. Indien gewenst ondersteunen we in de rol van Trusted Third Party.
 

Personalised Healthcare (PHC) is de toekomst

Het op de juiste manier toepassen van alle data rond een patiënt leidt tot een meer gepersonaliseerde aanpak van de zorg. Dit heeft grote voordelen voor de patiënt, bijvoorbeeld een effectievere behandeling, hogere kwaliteit van leven en grotere betrokkenheid in het behandeltraject. Gepersonaliseerde zorg maakt de medische zorg doeltreffender. De effectievere inzet van zorg biedt ook de farmaceutische industrie een substantieel voordeel.

De grootste uitdaging om tot PHC te komen, is het opzetten van een gedeeld dataplatform tussen ziekenhuis en farmaceut. De zorgdatastructuur moet hier op worden voorbereid. Welke data zijn nodig? Hoe verkrijgen we de juiste data? Hoe verwerken we de data veilig en anoniem en hoe zetten we de verkregen data om in informatie voor de patiënt? Onze afdeling Data Intelligence & Tooling kan helpen data voor te bereiden, te verzamelen en te verwerken.
 

Waardegedreven verdienmodellen

De markt is in beweging en er wordt steeds kritischer naar de rol van de farmaceut en medical devices- leverancier gekeken. Hierbij spelen de kosten van producten een grote rol. Het is belangrijk om te beseffen dat de kosten zich vaak uiten in waarde voor de patiënt elders in de keten. Om een gelegitimeerde positie in het zorglandschap te behouden, is het zaak om naar deze volledige waarde betaald te worden. We gaan graag met jullie in gesprek over hoe zo’n waardegedreven verdienmodel eruitziet.
 

E-health

E-health is de inzet van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Hieronder vallen zowel toepassingen die zelfregie bevorderen, zoals e-consulten, leefstijlmonitoring en sociale zorgrobots, als middelen die bijdragen aan gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgorganisatie, zoals eOverdrachten en de digitale, persoonlijke gezondheidsomgeving. Ons uitgangspunt is dat e-health bijdraagt aan kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning op de plek waar de patiënt of cliënt het wenst. Lees meer over e-health >>

Wil je meer weten over Value-Based- of Personalised Healthcare? Of heb je behoefte aan een sparringpartner? Neem dan gerust contact met ons op, we denken graag met je mee.