Training & opleiding van Q-Academie

Training & opleiding voor farma en medical devices industrie

De ontwikkelingen in de zorg gaan hard, waardoor ziekenhuizen continu in beweging zijn. Ook de positie van de medisch specialist verandert hierin mee. Om als businesspartner goed in het speelveld te blijven functioneren, worden van jou en je medewerkers nogal wat kennis en vaardigheden gevraagd. Q-Academie biedt diverse trainingen en workshop voor farma en medical devices industrie aan die de ontwikkelingen binnen de ziekenhuissector, de werkwijze van ziekenhuizen en de financieringssystematiek inzichtelijk maken. 

Serious gaming

Q-Academie heeft samen met Janssen pharmaceuticals, Laurentius ziekenhuis, Meander Medisch Centrum en Elkerliek ziekenhuis de Serious Game Hartslag ontwikkeld. Met het uitgangspunt ‘Leren door te ervaren’ geeft deze uitdagende game in korte tijd inzicht in de complexiteit van een ziekenhuis, de onderlinge relaties en processen. Een beter begrip van deze processen leidt tot een beter inzicht in de op te stellen businesscase. Hartslag kun je op verschillende manieren inzetten: als kick-off van een leertraject, als een op zichzelf staande leeractiviteit, als teambuildingsactiviteit, etc. Ideaal voor beginnende én ervaren (product)specialisten!

Ook kunnen wij masterclasses, trainingen en lezingen voor jullie klanten verzorgen over bijvoorbeeld de bekostigingssystematiek, zorgpaden, VBHC en e-health.