Implementatie en adoptie Zorgprestatiemodel

Implementatie en adoptie Zorgprestatiemodel

De wijzigingen in het Zorgprestatiemodel (ZPM) moeten geïmplementeerd en geadopteerd worden in de werkwijze van medewerkers. Om de uiteindelijke adoptie te bespoedigen, is het belangrijk om bewustzijn te creëren over de nieuwe bekostigingswijze. Wij hebben veel ervaring met projectmanagement en bekostigingswijzigingen. Hierdoor kunnen we je goed helpen in elke fase van de implementatie en/of adoptie van het ZPM. Waar moet je rekening mee houden?

Op welke bedrijfsprocessen heeft het Zorgprestatiemodel invloed?

Het Zorgprestatiemodel vraagt een nieuwe manier van plannen, registreren, declareren, verantwoorden en afspraken maken. Het grijpt daarom in op alle bedrijfsprocessen:

•    Planning van zorg en resources
•    Zorgverlening
•    Registreren en declareren
•    Zorginkoop en contractbeheer
•    Financiële administratie
•    Informatievoorziening
•    Communicatie en voorlichting
•    Verantwoording en controle
 

Zorgprestatiemodel implementeren met een strakke projectaanpak

Door de hele organisatie moeten veel wijzigingen en werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarom adviseren wij een strakke projectaanpak op te zetten op basis van bewezen projectmanagementmodellen. Wij hebben veel ervaring met projectmanagement en veranderingen in bekostigingssystematiek. Hierdoor kunnen we je goed helpen in elke fase van de implementatie en/of adoptie van het ZPM. 
 

Trainingsaanbod Zorgprestatiemodel

De overgang op het Zorgprestatiemodel vraagt om een andere manier van registreren en declareren. Q-Academie biedt een praktische en interactieve 'training Van DB(B)C naar zorgprestatiemodel: wijzigingen zorgregistratie' waarin je zicht krijgt op alle nieuwe regels voor de vastlegging en declaratie van geleverde zorg op basis van het Zorgprestatiemodel.
 

Ondersteuning nodig bij de implementatie van het Zorgprestatiemodel?

Ondersteuning nodig bij de implementatie en/of adaptie van het Zorgprestatiemodel in jouw organisatie? Neem dan contact op met onderstaande consultants.