Veilig Thuis 

Veilig Thuis 

Sinds de totstandkoming van de Veilig Thuis-sector in 2014 zijn wij betrokken bij de verschillende Veilig Thuis-organisaties door het hele land. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen in het veld, waaronder de introductie van het Handelingsprotocol 2019, de aangescherpte meldcode en de nieuwe landelijke chatfunctie. Vrijwel alle Veilig Thuis-organisaties hebben te maken met een personeelstekort, een hoge caseload en toenemend aantal binnenkomende adviezen en meldingen. Goede afspraken met de gemeente en een ketengerichte aanpak worden steeds belangrijker. Als expertisepartner denken we graag mee met de ontwikkelingen waar Veilig Thuis-organisaties mee te maken hebben.

Wij bieden de volgende specifieke dienstverlening:

Kostenformatiemodellen en benchmarking

Om de bedrijfsvoering te verbeteren en een goede begroting op te kunnen stellen, maken alle Veilig Thuis-organisaties gebruik van het formatie- en kostenmodel. Dit is een laagdrempelig en doeltreffend model om zowel op inhoud als financiën gesprekken te faciliteren in de keten. Om vergelijking tussen regio’s mogelijk te maken, bundelen wij deze gegevens in een benchmark. Lees meer over het formatie- en kostenmodel en benchmarking >>

Tijdschrijven

Zowel de stuurinformatie als de begroting van Veilig Thuis-organisaties zijn vaak gebaseerd op schattingen van de tijdsbesteding per (wettelijke) dienst van de medewerkers. Met het inzichtelijk hebben van de daadwerkelijk bestede tijd per (wettelijke) dienst binnen de organisatie komen zowel de stuurinformatie als de begroting meer in lijn met de werkelijkheid. Een tijdschrijftraject met het gebruik van ons tijdschrijfmodel geeft inzicht in de bestede tijd per dienst. Lees meer over ons tijdschrijfmodel >>

Stuurinformatie

Binnen de Veilig Thuis-organisaties wordt hard gewerkt en veel ontwikkeld, maar vaak stokt de discussie door het ontbreken van betrouwbare cijfers. Met onze kennis van het werkproces en de systemen (en leveranciers daarvan) van Veilig Thuis, ondersteunen wij met de juiste stuurinformatie. Wij spreken de taal van de managers en medewerkers en hebben ruime ervaring met alles wat met cijfers en informatie te maken heeft. Middels langerdurende interimopdrachten of korte intensieve trajecten helpen wij bij het vinden van de juiste koers. Lees meer over stuurinformatie >>

Kwaliteit Veilig Thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aan alle Veilig Thuis-organisaties de eis gesteld om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) op te zetten en (op termijn) te voldoen aan een keurmerk. Het opzetten en uitvoeren van een KMS kan een grote uitdaging zijn. Om handvatten te bieden voor het inrichten van kwaliteit binnen zorgorganisaties, hebben wij ‘De kwaliteitskeuken’ opgezet. Daarnaast bieden wij diverse ondersteuningsmogelijkheden aan op het gebied van kwaliteit, zoals het uitvoeren van een nulmeting en het opstellen van een plan van aanpak richting certificering. Lees meer over kwaliteit en veiligheid >>

Verder houden wij ons bezig met: 

  • Procesoptimalisatie & Lean: Bij meerdere Veilig Thuis-organisaties werken onze experts aan procesoptimalisatie: het in kaart brengen en herontwerpen van de werkprocessen. Dit doen we voor zowel wettelijke Veilig Thuis-taken als bovenwettelijke taken. 
  • Integraal capaciteitsmanagement: Naast het in kaart brengen en herontwerpen van processen, is de optimale inzet van medewerkers als onderdeel van integraal capaciteitsmanagement, belangrijk voor het afhandelen van taken binnen de vastgestelde wettelijke termijnen, het terugbrengen van wachtlijsten en het reduceren van de werkdruk. 
  • Landelijke onderzoeken: Voor verschillende partijen, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, hebben wij onderzoeken uitgevoerd op het gebied van Veilig Thuis en aanverwante sectoren.