Zorgfinanciën & businesscases

Zorgfinanciën & businesscases

Of een geneesmiddel of medical device na lancering op de Nederlandse markt een snelle en succesvolle opschaling heeft, hangt af van verschillende factoren. Eén hiervan is de kwaliteit van de onderliggende businesscase. Een businesscase voor een geneesmiddel moet namelijk verder gaan dan alleen het analyseren van het klinisch resultaat voor de patiënt. 

Hoe beter je de context van je geneesmiddel begrijpt, hoe beter je het juiste gesprek kunt voeren met ziekenhuis of specialist. Als je de complexiteit van het Nederlandse zorg- en bekostigingsstelsel kent en begrijpt welke interne en externe stakeholders hun krachten op de zorginstelling uitoefenen, kun je de meerwaarde van je product beter uitleggen. De klant zal dan die meerwaarde sneller omarmen. 
 

Productportfolio in juiste (financiële) context

Een ziekenhuis mag zorg in rekening brengen via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Zoals de naam al aangeeft bestaat een DBC uit alle activiteiten rond de betreffende diagnose en/of behandeling. Welk DBC-product op de geleverde zorg van toepassing is, is afhankelijk van de gestelde diagnose en de zorgactiviteiten die geleverd zijn. In totaal zijn er 4400 DBC-zorgproducten die een ziekenhuis bij de patiënt of een zorgverzekeraar in rekening kan brengen. Het tarief dat een ziekenhuis voor een DBC in rekening brengt is veelal onderhandeld met een zorgverzekeraar en contractueel vastgelegd.

De bekostigingsstructuur van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) is complex en de beleidsontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg volgens elkaar snel op. Hierdoor is het een uitdaging om het productportfolio in de juiste (financiële) context te plaatsen. De toepassing van één product kan immers gevolgen hebben voor het gehele zorgpad (van binnenkomst patiënt tot verlaten ziekenhuis). Wij helpen je graag om je productportfolio op orde te hebben.
 

Zorgpaden als kapstok voor verandering

Uitgevoerde zorg in het ziekenhuis wordt uitgedrukt in zorgactiviteiten. Naast een overzicht van kosten en opbrengsten van de zorg, geven zorgactiviteiten inzicht in het zorgpad voor een specifieke patiëntgroep (hoe een patiënt met aandoening X van begin tot eind in het ziekenhuis wordt behandeld). Hieruit kun je afleiden welke DBC’s een patiënt in een periode opent. 

Een geneesmiddel of medical device heeft effect op het gehele zorgpad en op externe en interne stakeholders. Zo kan een medical device leiden tot minder ligdagen op een verpleegafdeling, kan de totale zorg duurder worden en kan een arts in een maatschap minder patiënten zien door verplaatsing van zorg. Het is van groot belang om het gesprek met het ziekenhuis aan te gaan over de veranderingen die een product of dienst kunnen maken in het zorgpad, zeker als er getornd wordt aan de DBC-opbrengsten. Wij onderzoeken graag zorgpaden en de bijeffecten van veranderingen in het zorgpad met en voor jullie organisatie.
 

Businesscases

De DBC waar het geneesmiddel of medical device op van toepassing is, is vaak wel te duiden. Om te doorgronden of de businesscase van het geneesmiddel of medical device standhoudt, is een goed begrip van de onderliggende samenhang tussen zorgactiviteiten en de relatie met verwante DBC’s nodig. 

Een goede businesscase gaat in op de kosten en opbrengsten op zorgpadniveau. Middels analyses kunnen wij jullie besluitvorming ondersteunen. Naast een inschatting van de opbrengsten op basis van openbare data, kunnen wij een gedegen benadering van de kosten leveren, met als eindresultaat een analyse van de businesscase voor jullie product. 
 

Training & opleiding

Q-Academie biedt diverse trainingen en workshops aan die de ontwikkelingen binnen de ziekenhuissector, de werkwijze van ziekenhuizen en de financieringssystematiek inzichtelijk maken.

Met kennis van de financiering kun je meepraten en meedenken over de plaats van jouw product in de bekostigingssystematiek en de invloed daarvan op de financiële afleiding. Je kunt je opstellen als een interessante gesprekspartner voor verschillende stakeholders in het ziekenhuis. Telemonitoring en e-health zijn praktische toepassingen die sinds kort ook een plek in de DBC-systematiek hebben gekregen. De bekostiging van deze innovaties is nog steeds aan verandering onderhevig en daardoor niet altijd helder. Medisch specialisten en/of andere stakeholders in het ziekenhuis zijn daarom ook niet altijd in staat zelf te bepalen hoe nieuwe (innovatieve) producten passen in de bekostigingssystematiek.

Trainingen:

Wil je meer inzicht in de kosten en opbrengsten van jouw product? Of heb je behoefte aan een sparringpartner op dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op, we denken graag met je mee.