Jeugdzorg

Jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 stijgt het aantal jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdzorg, jeugdhulp en jeugdreclassering. Met deze transitie is er overgegaan van een beperkt aantal opdrachtgevers naar 350 gemeenten. Zes jaar na de transitie staat de sector nog steeds voor uitdagingen. Een goed fundament onder het jeugdzorgstelsel ontbreekt nog steeds blijkt uit de kamerbrief perspectief voor de jeugd. De continuïteit en kwaliteit van met name de hoog-complexe jeugdzorg staat hiermee onder druk. Dit brengt grote financiële vraagstukken en uitdagingen voor de dienstverlening met zich mee. 

Voor jeugdzorgorganisatie Juzt werden de uitdagingen zo groot dat zij in financiële problemen kwam, met ontmanteling tot gevolg. In de zomer van 2019 vroeg de Raad van Toezicht van Juzt Ernie van Dooren van Q-Consult Zorg om de zorgoverdracht van Juzt te begeleiden. De omvang, complexiteit en het brede scala aan betrokken partijen bij deze opdracht maakte dan ook dat dit de nodige uitdagingen met zich meebracht. Vanuit de casus hebben wij waardevolle lessen geleerd die jeugdzorgaanbieders helpen meer grip te houden zodat de continuïteit van zorg behouden blijft. 

Wij bieden de volgende specifieke dienstverlening voor jeugdzorgorganisaties:

Grip op de administratieve druk in de jeugdzorg met stuurinformatie 

Door de veelvuldigheid aan opdrachtgevers en verschillende soorten contracten zijn de administratieve lasten en de druk op de bedrijfsvoering toegenomen. In het ingewikkelde jeugdzorglandschap met vraagstukken op o.a. het gebied van financiën en bedrijfsvoering is het de kunst om grip te krijgen. Een visie op de bedrijfsvoering, aangevuld met analyses en bijvoorbeeld (toekomst)scenario’s, geeft inzicht in keuzes en helpt bij het kiezen van een strategie die koers geeft aan de organisatie. Onze consultants helpen graag bij de (financiële) strategie van de organisatie en ondersteunen bij verschillende onderdelen van de planning & controlcyclus, zoals begroten, contracteren, kostprijsonderzoek, analyseren en rapporteren. Lees meer over stuurinformatie en bedrijfsvoering >>

Dashboard statistieken jeugdzorg deel 1 door Q-Consult Zorg
Dashboard statistieken jeugdzorg deel 2 door Q-Consult Zorg
Dashboard Jeugdzorg

Strategisch advies voor de jeugdzorg

Strategisch advies is breed en veelomvattend. Wij richten ons op het begeleiden van besturen en directies van zorgaanbieders bij het tot stand komen en aanpassen van hun visie & strategie. Daarnaast begeleiden we bij reorganisaties, overnames, het vormen van joint-ventures en personele unies (van bestuur), fusies, het ontbinden en vereffenen en samenwerkingen. Daarnaast kunnen onze gekwalificeerde partners en managers ingehuurd worden voor interimfuncties op bestuurs-, directie- en managementniveau. Onze kennis van de zorg, de specifieke sectoren en de ontwikkelingen maakt dat wij snel kunnen schakelen en direct inzetbaar zijn. Lees meer over strategisch advies >>

Continu verbeteren in de jeugdzorg met procesoptimalisatie

De bedrijfsvoering verbeteren betekent meer dan alleen een instrument of methodiek uit de la halen en hiermee aan de slag gaan. Het vraagt om veranderkracht binnen de gehele organisatie. Wij stellen medewerkers in staat om veranderingen te signaleren, door te voeren en vast te houden. Alleen dan kun je continu verbeteren in je organisatie. Bij elke specifieke vraag en situatie kijken wij wat de best passende en meest effectieve (procesoptimalisatie-)methode is. Dit doen wij aan de hand van methoden en technieken zoals Lean, Zorgpaden, TOC en Six Sigma. Lees meer over continu verbeteren en procesoptimalisatie >>

Trainingen en opleidingen voor de jeugdzorg

Q-Academie biedt diverse trainingen en workshops aan die de ontwikkelingen binnen o.a. Wmo en Jeugdwet inzichtelijk maken. Ook verzorgen wij masterclasses, trainingen en lezingen. Bekijk onze trainingen voor de jeugdzorg >>