Quickscan Horizontaal Toezicht geeft GGNet beter beeld over verantwoording op processen

Quickscan Horizontaal Toezicht geeft GGNet beter beeld over verantwoording op processen

Al enige tijd kunnen GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars aan de slag met de invoering van Horizontaal Toezicht. Het goed en efficiënt verantwoorden van geleverde zorg op basis van processen is een hele uitdaging. Afgelopen jaar hebben wij ons daarin verdiept samen met GGZ- organisatie GGNet. Samen met GGNet is er een onderzoek gestart naar efficiënte en passende verantwoording van zorg op processen mét daarbij oog voor de regeldruk én de uitgangspunten van Horizontaal Toezicht voor de GGZ.

Het begon met een gezamenlijke kick-off, waarin het plan van aanpak en de doelen scherper zijn gesteld. GGNet wilde, na de invoering van een nieuw EPD, een beter beeld krijgen over haar positie ten aanzien van de procesgerichte verantwoording en Horizontaal Toezicht. Daarnaast bestond de wens om mede aandacht te besteden aan procesgerichte verantwoording op gepast gebruik en de ervaren regeldruk bij werknemers. 

De zes onderdelen van het instapmodel Horizontaal Toezicht
De zes onderdelen van het instapmodel Horizontaal Toezicht

Inzicht in verbetermogelijkheden

Middels onze uitgebreide Quickscan Horizontaal Toezicht heeft GGNet inzicht gekregen in waar het nog beter kan binnen haar processen. Middels 5 stappen zijn de registratie- en declaratieprocessen onderliggend aan de zes onderdelen van het instapmodel in kaart gebracht. Deze uitgebreide Quickscan is gebaseerd op het landelijke instapmodel HT en geeft op de zes onderdelen van het instapmodel de status/voortgang op een schaal van 1 tot 5. Daarnaast wordt per onderdeel een uitgebreid advies gegeven om te komen tot verbetering op dit onderdeel. Op deze manier wordt stapsgewijs inzichtelijk waar het verbeterpotentieel binnen de processen zit. 

Quickscan Horizontaal Toezicht
De uitgebreide Quickscan geeft de status van de processen weer op een schaal van 1 tot 5

 

 

 

 

 

Rol van de professional

Het resultaat van het onderzoek was een rapportage met daarin aanbevelingen voor processen waar verbeterpotentieel zit. Daarnaast hebben we samen met GGNet in een plenaire sessie verschillende scenario’s voor de toekomst besproken. Hierbij kwam ook de rol van de professional aan de orde. Bij welke processen is het van belang de professional te betrekken? Hoe kunnen we de verbinding leggen tussen de systeemwereld en de werkzaamheden van de professional? En vooral ook of dit altijd nuttig en nodig is? Nuttige gesprekken die inzicht hebben gegeven in het omgaan met processen, nu en in de toekomst.  

Verantwoording middels processen is altijd maatwerk. Wij helpen je graag bij de voorbereidingen en horen graag jouw wensen. We zijn blij met de reactie van GGNet:

"Q-Consult Zorg is vanaf de start aangehaakt en is flexibel. Er was een fijne communicatie en samenwerking."

Meer informatie

Meer weten wat het onderzoek naar registratie- en declaratieprocessen nog meer heeft opgeleverd en of wij jouw organisatie kunnen helpen bij het voorbereiden op Horizontaal Toezicht? Neem dan contact met ons op.