SWVO: op naar een gedragen kwaliteitskader in de Oosterschelderegio

SWVO: op naar een gedragen kwaliteitskader

Als regionaal samenwerkingsverband van zeven gemeenten voor welzijn en zorg is het SWVO medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning in de Oosterschelderegio. Om beter te sturen op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning in de regio ontwikkelde het SWVO samen met  zorgorganisaties, cliëntvertegenwoordigers en toezichthouders een gedragen kwaliteitskader voor de maatschappelijke ondersteuning. Q-Consult Zorg ondersteunde het SWVO in het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteitskader. Hoe is dit kader tot stand gekomen? Hoe is de methode van Q-Consult Zorg om tot een gezamenlijk gedragen kwaliteitskader te komen ervaren? We vertellen je er hieronder meer over.

Het nieuwe kwaliteitsdenken

Q-Consult Zorg is initiatiefnemer van de Kwaliteitskeuken, waarin het nieuwe kwaliteitsdenken aan de hand van praktische recepten laat zien dat kwaliteit niet in systemen en regels zit, maar in de mens.
Bij het ontwikkelen van het kwaliteitskader zijn de wensen of doelen van de cliënt als vertrekpunt gebruikt bij het bieden van ondersteuning. De professional ondersteunt een cliënt(systeem) vanuit de (zorg)visie van de organisatie, waarbij (een gevoel van fysieke) veiligheid, bejegening en aansluiten op wensen en doelen van de cliënt(systeem) belangrijke onderwerpen zijn. Door de cliënt en zijn/haar doelen als uitgangspunt te nemen en vanuit professionele autonomie en (waar mogelijk) erkende interventies in te zetten, krijgt de cliënt/het cliëntsysteem de best passende ondersteuning. Ten slotte geldt er een aantal randvoorwaarden. Hiermee is de basis voor de concepten van het kwaliteitskader voor de maatschappelijke ondersteuning in de Oosterschelderegio gelegd (zie figuur 1 als download in het linkermenu). De uitwerking van het kader heeft plaatsgevonden in samenspraak met alle betrokken partijen. Gezamenlijk is bepaald wat zij belangrijk vinden betreffende de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning.

“Het kwaliteitskader vormt nu de basis voor de uitvoering van de Wmo”, aldus Thijs Terlouw van het SWVO.

Ontwikkelen van een gedragen kwaliteitskader

Bij de start van het ontwikkelen van het kwaliteitskader in het najaar van 2016 is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Eén van de belangrijkste uitgangspunten volgens het SWVO: “De gemeente gaat over het WAT, de zorgorganisaties over het HOE”. Deze en andere uitgangspunten vormden de basis voor de inhoudelijke stakeholderbijeenkomsten. Door stakeholders veelvuldig te betrekken én gebruik te maken van landelijk ontwikkelde documenten (bijv. kwaliteitskader beschermd wonen en kwaliteitskader verpleeghuiszorg) is gedurende het traject een groot draagvlak ontstaan voor het kwaliteitskader. “We hebben de tijd genomen om kwaliteit echt te ‘beleven’.” Eén van de deelnemers uit de laatste sessie: “Waarom neemt niet heel Zeeland dit kwaliteitskader over?” Het resultaat van de sessies was dat er binnen vier maanden een kwaliteitskader maatschappelijke ondersteuning lag, gedragen door de zorgorganisaties en geaccordeerd door de zeven gemeenten waarvoor het SWVO werkt.

Implementatie en borging

In februari 2017 is met de oprichting van het project IMKWA (implementatie kwaliteitskader) de aftrap gegeven voor implementatie en borging van het kwaliteitskader. Q-Consult Zorg heeft gedurende de vier maanden die daarop volgden het projectteam gecoacht en ondersteund bij het organiseren van bijeenkomsten over de impact van het kwaliteitskader. Specifiek ging het over het monitoren van de eisen in het kwaliteitskader bij de zorgorganisaties en de jaarlijkse verantwoording over het kwaliteitskader. De inhoud van de bijeenkomsten is gedurende het project aangepast in overleg met de opdrachtgever. “Het traject heeft een iets andere invulling gekregen dan we aanvankelijk met elkaar hadden bedacht, maar daar kunnen we alleen maar positief over zijn. Er is echt maatwerk geleverd.” Het resultaat van de ondersteuning in deze tweede fase? Het draagvlak is dusdanig groot dat het SWVO verwacht op korte termijn het kwaliteitskader op te kunnen nemen in de contracten voor 2018. SWVO: “We kunnen nu op eigen benen staan en hebben het vertrouwen de laatste stappen te kunnen zetten met het projectteam”.

Meer weten over de inhoud van dit project? Hier vind je een kort filmpje over het traject dat gemaakt is door het SWVO.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe je in jouw regio een kwaliteitskader kan ontwikkelen? De consultants van Q-Consult Zorg helpen je graag. Neem vrijblijvend contact op met Marjolein Schimmel, Noortje Molenaar of Ernie van Dooren voor advies of voor een training op maat.